STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BIO (BIOTON)


Kapitalizacja 378 661 122    
Kapitał akcyjny: 1 717 284 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 85 864 200 Ilość głosów: 85 864 200
5% akcji: 4 293 210.000 5% głosów: 4 293 210.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja publiczna 21.09.2004 16.000 2.7500 1.0000 177.782 177.782 22.10.2004 17.03.2005 31.03.2005
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 30.06.2004 95.016 1.0000 1.0000 95.016 95.016 22.10.2004 02.08.2004 31.03.2005
seria B - subskrypcja prywatna 06.08.2004 66.766 1.0000 1.0000 161.782 161.782 22.10.2004 17.08.2004 15.02.2006
split 1:5 26.05.2006 0.000 0.0000 0.2000 943.005 188.601 13.06.2006 20.06.2006
seria F - Prokom Investments 8.500 0.0000 1.0000 188.601 188.601 21.06.2006 06.06.2006 29.06.2006
seria G - prawo poboru 5:9 26.05.2006 1 697.408 0.2100 0.2000 2 640.413 528.083 07.07.2006 16.08.2006 30.08.2006
seria D - akcjonariusze Scitech Genetics 28.11.2005 0.298 9.6300 1.0000 178.080 178.080 21.04.2006 28.03.2006 02.06.2006
seria E - Prokom Investments 05.01.2006 2.021 10.0000 1.0000 180.101 180.101 26.05.2006 19.04.2006 02.06.2006
seria I - za akcje BioPartners Holding AG 81.490 2.2500 0.2000 2 721.903 544.381 20.04.2007 09.05.2007
seria J - inwestorzy kwalifikowani 17.12.2007 272.190 0.9000 0.2000 2 994.093 598.819 11.01.2008
seria K - Marvel Bioscience Ltd. 32.619 1.0500 0.2000 3 026.712 605.342 20.03.2008 26.05.2008
seria L - Amestor Ltd. 29.02.2008 33.082 1.0600 0.2000 3 059.794 611.959 20.03.2008 26.05.2008
seria O 06.04.2009 132.400 0.2000 0.2000
seria P 06.04.2009 6.000 0.2000 0.2000
seria H - oferta menedżerska 30.06.2006 39.606 0.2000 0.2000
seria M - subskrypcja prywatna 06.04.2009 300.000 0.2000 0.2000 3 359.794 671.959 06.05.2009 28.04.2009 04.05.2009
seria N 06.04.2009 483.207 0.2000 0.2000 3 843.001 768.600 06.05.2009 04.05.2009
seria R - subskrypcja prywatna 21.04.2009 467.505 0.0000 0.2000 4 310.506 862.101 29.05.2009 07.05.2009 29.05.2009
seria S - Chione Limited 21.04.2009 134.870 0.0000 0.2000 4 445.376 889.075 29.05.2009 07.05.2009 29.05.2009
seria T - Ryszard Krauze 30.06.2009 250.000 0.2000 0.2000 4 695.376 939.075 03.11.2009 15.09.2009 03.11.2009
seria U 16.10.2009 595.000 0.2000 0.2000 5 290.376 1 058.075 11.12.2009 05.01.2010
seria Z - subskrypcja prywatna 25.05.2010 454.545 0.2200 0.2000
seria W - subskrypcja prywatna 07.05.2010 89.474 0.2200 0.2000 5 379.851 1 075.970 15.09.2010 13.10.2010
seria Y - Chione Limited 25.02.2011 100.000 0.2000 0.2000 5 479.851 1 095.970 04.04.2011 04.05.2011
seria A1 - subskrypcja prywatna 22.09.2011 260.980 0.2000 0.2000 5 740.831 1 148.166 30.09.2011 20.10.2011
seria AA - Troqueera Enterprises Limited 19.10.2011 1 595.586 0.2000 0.2000
wykonanie warrantów subskrypcyjnych 284.474 0.0000 0.2000 6 025.305 1 205.061 28.11.2011 23.11.2011
wykonanie warrantów subskrypcyjnych 603.197 0.0000 0.2000 6 628.502 1 325.700 05.01.2012
wykonanie warrantów subskrypcyjnych 94.614 0.2000 0.2000 6 723.116 1 344.623 06.02.2012 25.01.2012
wykonanie warrantów subskrypcyjnych 63.291 0.0000 0.2000 6 786.407 1 357.281 20.04.2012
wykonanie warrantów subskrypcyjnych 516.058 0.0000 0.2000 7 302.465 1 460.493 29.05.2012 23.05.2012
seria AB - Troqueera Enterprises Limited 03.12.2012 1 250.000 0.2000 0.2000 21.12.2012
realizacja warrantów subskrypcyjnych 1 084.320 0.0000 0.2000 8 386.785 1 677.357 11.01.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 33.951 0.0000 0.2000 8 420.736 1 684.147 13.09.2013 10.09.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 165.680 0.0000 0.2000 8 586.416 1 717.283 13.09.2013 10.09.2013
renumeracja akcji: seria A 30.09.2013 0.000 20.0000 20.0000
seria AC - subskrypcja prywatna 30.09.2013 0.004 0.2000 0.2000 8 586.420 1 717.284 09.10.2013
scalenie akcji 100:1 30.09.2013 0.000 0.0000 20.0000 85.864 1 717.284 12.11.2013
seria B - subskrypcja prywatna 18.12.2013 3.960 0.0000 20.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Cui Wenjun 29.10.2019 4 293 210 5.000 4 293 210 5.000
Ais Investment 2 sp. z o.o. 21.07.2015 5 151 852 5.990 5 151 852 5.990
Wang Yanming 30.07.2015 5 730 054 6.670 5 730 054 6.670
Troqueera Enterprises Ltd. 13.02.2014 8 480 570 9.870 8 480 570 9.870
Jiman Zhu 30.11.2016 9 800 000 11.410 9 800 000 11.410
Bimeda Holding Ltd. 28.07.2015 11 303 704 13.160 11 303 704 13.160
Yifan Pharmaceutical Co, Ltd 29.10.2019 27 175 708 31.650 27 175 708 31.650
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
02.12.2016 kupno UniApek 1 213 581 9 zł 30.11.2016
18.05.2016 inne insider Raport bieżący nr 18/2016
21.10.2015 inne insider 1 936 765 po cenie 10,47 PLN za każdą akcję 16.10.2015 r.
13.08.2015 sprzedaż członek RN 2 427 540 po cenie 8,91 PLN za każdą akcję 07.08.2015
05.08.2015 sprzedaż członek RN 5 730 054 po cenie 8,80 PLN za każdą akcję 30.07.2015
06.12.2012 sprzedaż Bithell 200 000 000 0,11 zł 5.12.2012 r.
27.12.2011 kupno Ryszard Krauze, przewodniczący RN 119 924 471 0,07 zł 22.12.2011 r.
06.10.2010 sprzedaż MD Investment S.A., spółka powiązana z kierownictwem Bioton 65 000 000 po średniej cenie 0,20 zł 28 września 2010; w wykonaniu umowy opcji; sprzedaż na rzecz podmiotu zależnego od MD Investment
19.02.2010 kupno członek RN 2 200 000 0,18 zł 11 lutego 2010
10.02.2010 kupno Ryszard Krauze, przewodniczący RN 25 000 000 12 stycznia 2010