STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RWL (RAWLPLUG)


Kapitalizacja 243 548 800    
Kapitał akcyjny: 32 560 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 32 560 000 Ilość głosów: 32 560 000
5% akcji: 1 628 000.000 5% głosów: 1 628 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 06.12.1999 0.100 1.0000 1.0000 0.100 0.100 22.10.2004 20.12.1999
seria B - emisja niepubliczna 06.09.2000 1.374 1.0000 1.0000 1.474 1.474 22.10.2004 30.09.2000
seria C - Krystyna Koelner 09.08.2001 14.526 1.0000 1.0000 16.000 16.000 22.10.2004 19.11.2001
seria D - Koelner Nieruchomości sp. z o.o. 21.11.2001 1.250 1.0000 1.0000 17.250 17.250 22.10.2004 25.01.2002
seria E - Krystyna Koelner 25.04.2003 5.750 1.0000 1.0000 23.000 23.000 22.10.2004 11.07.2003
umorzenie akcji 16.06.2004 -20.300 0.0000 1.0000 2.700 2.700 06.07.2004
seria F - Amicus sp. z o.o. s.k. 16.06.2004 20.300 1.0000 1.0000 23.000 23.000 22.10.2004 06.07.2004
seria C - oferta menedżerska 07.07.2004 1.060 1.0000 1.0000 22.10.2004
seria A1 - zmiana oznaczeń akcji 07.07.2004 0.000 0.0000 1.0000 23.000 23.000 20.07.2004 30.11.2004
seria B - subskrypcja publiczna 21.07.2004 7.000 11.0000 1.0000 30.000 30.000 22.10.2004 03.12.2004 24.12.2004
realizacja oferty menedżerskiej 0.335 1.0000 1.0000 30.335 30.335 03.03.2006 16.11.2005 08.03.2006
realizacja oferty menedżerskiej 0.185 0.0000 0.0000 30.521 30.521 21.11.2006 29.12.2006
seria D - subskrypcja prywatna 29.12.2006 1.500 0.0000 1.0000 32.021 32.021 20.03.2007 20.04.2007
realizacja oferty menedżerskiej 0.269 0.0000 1.0000 32.289 32.289 03.12.2007 02.01.2008
realizacja oferty menedżerskiej 0.271 0.0000 1.0000 32.560 32.560 10.03.2008 18.04.2008
zmiana firmy z Koelner SA na Rawlplug SA 21.06.2013 0.000 0.0000 0.0000 08.07.2013
połączenie z Farmlord Trading Ltd. 09.06.2017 0.000 0.0000 0.0000 11.12.2017
połączenie z Koelner-Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. 10.09.2018 0.000 0.0000 0.0000
połączenie z Koelner Centrum sp. z o.o. 23.04.2019 0.000 0.0000 0.0000
połączenie z Koelner-Inwestycje Budowlane sp. z o.o. 22.11.2019 0.000 0.0000 0.0000 31.12.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PKO BP Bankowy OFE 31.12.2018 2 037 420 6.250 2 037 420 6.250
NN OFE 31.12.2018 2 441 053 7.490 2 441 053 7.490
Koelner Radosław 16.06.2014 2 744 750 8.420 2 744 750 8.420
Amicus Poliniae sp. z o.o. 16.06.2014 16 902 750 51.910 16 902 750 51.910
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
06.06.2016 sprzedaż podmiot powiązany z członkiem RN 10 po cenie 8,30 zł za akcję 5 kwietnia 2016 roku
11.03.2013 kupno Radosław Koelner 1 500 000 7.3.2013 r.
21.07.2011 kupno Radosław Koelner, prezes zarządu 20 000 10,56 zł 21 lipca 2011
22.07.2009 sprzedaż Koelner Nieruchomości 1 250 000 10,5 zł 15 lipca 2009
10.07.2008 sprzedaż insider 1 656 21 zł
01.04.2008 sprzedaż Osoba powiązana 1 500 23,77 zł
18.03.2008 sprzedaż Osoba powiązana 200 25 zł Osoba posiadająca dostęp do informacji poufnych
19.11.2007 kupno Osoba powiązana 1 000 po średniej cenie 29,5 zł
19.11.2007 kupno Osoba powiązana 1 000 29.5000
16.11.2007 kupno Członek Rady Nadzorczej 2 300 32 zł