STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUR (PURE)


Kapitalizacja 56 566 800    
Kapitał akcyjny: 165 400.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 654 000 Ilość głosów: 1 839 400
5% akcji: 82 700.000 5% głosów: 91 970.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 19.12.2017 0.185 0.0000 0.1000 0.185 0.019 10.01.2018
seria B1 - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 19.12.2017 0.297 0.0000 0.1000 0.482 0.048 10.01.2018
seria B2 - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 19.12.2017 0.544 0.0000 0.1000 1.026 0.103 21.11.2018 10.01.2018
seria C - subskrypcja prywatna 10.05.2018 0.146 19.5000 0.1000 1.172 0.117 21.11.2018 23.07.2018
seria D - subskrypcja prywatna 08.04.2019 0.482 21.0000 0.1000 1.654 0.165 16.05.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Forum TFI SA 20.05.2019 114 500 6.920 114 500 6.220
Otlewski Jacek 20.05.2019 171 296 10.360 205 496 11.170
Jakimowicz Piotr 21.11.2018 216 000 13.060 259 200 14.090
Mazurek Maciej 21.11.2018 252 000 15.240 302 400 16.440
Jeleń Filip 20.05.2019 288 147 17.420 345 747 18.800
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
04.07.2019 inne insider Raport bieżący nr 19/2019
18.06.2019 kupno insider 2 830 0,10 zł za akcję 17.06.2019
18.06.2019 kupno insider 12 050 0,10 zł za akcję 17.06.2019
31.05.2019 kupno członek RN 8 000 21 zł za akcję 16.05.2019
23.05.2019 kupno podmiot związany z członkiem RN 114 500 21 zł za akcję 16.05.2019