STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUR (PURE)


Kapitalizacja 196 826 000    
Kapitał akcyjny: 165 400.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 1 654 000 Ilość głosów: 1 654 000
5% akcji: 82 700.000 5% głosów: 82 700.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 19.12.2017 0.185 0.0000 0.1000 0.185 0.019 10.01.2018
seria B1 - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 19.12.2017 0.297 0.0000 0.1000 0.482 0.048 10.01.2018
seria B2 - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 19.12.2017 0.544 0.0000 0.1000 1.026 0.103 21.11.2018 10.01.2018
seria C - subskrypcja prywatna 10.05.2018 0.146 19.5000 0.1000 1.172 0.117 21.11.2018 23.07.2018
seria D - subskrypcja prywatna 08.04.2019 0.482 21.0000 0.1000 1.654 0.165 16.05.2019
seria E - subskrypcja otwarta 26.06.2020 0.600 0.0000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Otlewski Jacek 19.11.2019 94 170 5.690 94 170 5.690
Forum TFI SA 20.05.2019 114 500 6.920 114 500 6.920
Jakimowicz Piotr 19.11.2019 146 576 8.860 146 576 8.860
Mazurek Maciej 19.11.2019 160 104 9.680 160 104 9.680
Jeleń Filip 19.11.2019 498 817 30.160 498 817 30.160
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
04.07.2019 inne insider Raport bieżący nr 19/2019
18.06.2019 kupno insider 2 830 0,10 zł za akcję 17.06.2019
18.06.2019 kupno insider 12 050 0,10 zł za akcję 17.06.2019
31.05.2019 kupno członek RN 8 000 21 zł za akcję 16.05.2019
23.05.2019 kupno podmiot związany z członkiem RN 114 500 21 zł za akcję 16.05.2019