STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4MS (4MASS)


Kapitalizacja 8 042 215    
Kapitał akcyjny: 6 464 803.200    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 64 648 032 Ilość głosów: 64 648 032
5% akcji: 3 232 401.600 5% głosów: 3 232 401.600
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 11.08.2017 2.852 0.0000 0.1000 2.852 0.285 27.10.2017
seria E - oferta menedżerska 27.06.2019 23.525 0.1000 0.1000
seria C - subskrypcja publiczna 14.02.2018 0.958 0.3300 0.1000 32.324 3.232 28.03.2018 10.01.2019
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 11.08.2017 28.516 0.0000 0.1000 31.367 3.137 27.10.2017 10.01.2019
seria D - prawo poboru 1:1 28.03.2019 32.324 0.1000 0.1000 64.648 6.465 09.08.2019
seria F - subskrypcja prywatna 02.10.2019 15.000 0.1000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Kasieczka Krzysztof 09.08.2019 4 868 207 7.530 4 868 207 7.530
Żwirko Fabian 09.08.2019 7 549 644 11.680 7 549 644 11.680
Lutek Sławomir 09.08.2018 21 861 500 33.820 21 861 500 33.820