STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4MS (4MASS)


Kapitalizacja 106 689 217    
Kapitał akcyjny: 8 817 290.700    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 88 172 907 Ilość głosów: 88 172 907
5% akcji: 4 408 645.350 5% głosów: 4 408 645.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 11.08.2017 2.852 0.0000 0.1000 2.852 0.285 27.10.2017
seria E - oferta menedżerska 27.06.2019 23.525 0.1000 0.1000
seria C - subskrypcja publiczna 14.02.2018 0.958 0.3300 0.1000 32.324 3.232 28.03.2018 10.01.2019
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 11.08.2017 28.516 0.0000 0.1000 31.367 3.137 27.10.2017 10.01.2019
seria D - prawo poboru 1:1 28.03.2019 32.324 0.1000 0.1000 64.648 6.465 09.08.2019
seria F - subskrypcja prywatna 02.10.2019 15.000 0.1000 0.1000 79.648 7.965 02.01.2020
seria G - subskrypcja prywatna 26.11.2019 1.850 0.1000 0.1000 81.498 8.150 03.03.2020
seria H - subskrypcja prywatna 20.01.2020 6.675 0.1000 0.1000 88.173 8.817 03.06.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Żwirko Fabian 25.06.2020 8 238 555 9.340 8 238 555 9.340
Łaszkiewicz Arkadiusz 03.06.2020 20 000 000 22.680 20 000 000 22.680
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
07.10.2019 inne insider Raport bieżący nr 40/2019