STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

4MS (4MASS)


Kapitalizacja 4 092 220    
Kapitał akcyjny: 3 232 401.600    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 32 324 016 Ilość głosów: 32 324 016
5% akcji: 1 616 200.800 5% głosów: 1 616 200.800
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 11.08.2017 2.852 0.0000 0.1000 2.852 0.285 27.10.2017
seria B - przekształcenie ze sp. z o.o. w SA 11.08.2017 28.516 0.0000 0.1000 31.367 3.137 27.10.2017
seria C - subskrypcja publiczna 14.02.2018 0.958 0.3300 0.1000 32.324 3.232 28.03.2018
seria D - prawo poboru 1:1 28.03.2019 32.324 0.1000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Lutek Sławomir 23.03.2018 10 930 750 33.820 10 930 750 33.820