STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

MSM


Kapitalizacja 9 611 298    
Kapitał akcyjny: 241 489.900    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 2 414 899 Ilość głosów: 2 414 899
5% akcji: 120 744.950 5% głosów: 120 744.950
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 27.04.2017 2.200 0.0000 0.1000 2.200 0.220 31.07.2017
seria B - subskrypcja prywatna 04.09.2017 0.085 7.6400 0.1000 2.285 0.229 04.04.2019 06.04.2018
seria C - subskrypcja prywatna 04.09.2017 0.130 8.8200 0.1000 2.415 0.241 04.04.2019 06.04.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Lerski Konrad 03.09.2019 197 000 8.160 197 000 8.160
WKM Ltd. 04.04.2019 233 009 9.650 233 009 9.650
Lerska Edyta 03.09.2019 483 000 20.000 483 000 20.000
Młodzianowski Marek 27.06.2019 1 300 000 53.830 1 300 000 53.830
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
14.10.2019 inne insider 483 000 0,10 zł za akcję 03.09.2019
14.10.2019 darowizna/nabycie członek RN (Lerska Edyta) 483 000 0,10 zł za akcję 03.09.2019