STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

CCC


Kapitalizacja 5 154 233 600    
Kapitał akcyjny: 4 116 800.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 41 168 000 Ilość głosów: 47 818 000
5% akcji: 2 058 400.000 5% głosów: 2 390 900.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:10 26.08.2004 0.000 0.0000 0.1000 32.000 3.200
serie B, C - wybrani inwestorzy 15.06.2004 1.175 15.4200 1.0000 3.200 3.200 09.11.2004 30.06.2004 02.12.2004
serie A1, A2 - przekształcenie sp. z o.o. w SA 15.06.2004 2.025 1.0000 1.0000 2.025 2.025 09.11.2004 30.06.2004 02.12.2004
seria D - subskrypcja publiczna 26.08.2004 6.400 9.5000 0.1000 38.400 3.840 09.11.2004 09.12.2004 22.12.2004
zmiana firmy z CCC SA na NG2 SA 24.01.2007 0.000 0.0000 0.0000 06.02.2007
seria E - subskrypcja prywatna 12.11.2009 0.768 0.0000 0.1000
zmiana firmy z NG2 SA na CCC SA 19.12.2012 0.000 0.0000 0.0000 22.01.2013
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.728 0.0000 0.1000 39.128 3.913 26.01.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.036 0.0000 0.1000 39.164 3.916 12.05.2017
seria E - oferta menedżerska 08.06.2017 0.004 0.0000 0.1000
seria F - oferta menedżerska 08.06.2017 1.175 0.0000 0.1000
seria G - subskrypcja prywatna 08.06.2017 2.000 0.0000 0.1000
seria H - subskrypcja prywatna 06.09.2017 2.000 265.0000 0.1000 41.164 4.116 02.10.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.004 0.0000 0.1000 41.168 4.117 31.12.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Gaczorek Leszek 24.02.2015 2 710 000 6.580 4 460 000 9.330
Aviva OFE 26.09.2019 3 067 000 7.450 3 067 000 6.410
NN OFE 31.12.2018 3 443 873 8.360 3 443 873 7.200
Miłek Dariusz 05.12.2018 11 060 000 26.870 16 690 000 34.900
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
19.07.2018 kupno MARIUSZ KAZIMIERZ GNYCH 5 112 195,01 PLN za akcję 2018-07-19
19.07.2018 kupno KAROL TOMASZ PÓŁTORAK 5 500 191,96 PLN za akcję 2018-07-19
19.07.2018 kupno MARCIN JANUSZ CZYCZERSKI 5 100 196,33 PLN za akcję 2018-07-19
07.12.2016 kupno Ultro sp. z o.o. 710 000 179,30 PLN 110.000 akcji ? 6 grudnia 2016 r. 600.000 akcji ? 7 grudnia 2016 r.
07.10.2016 sprzedaż PIOTR NOWJALIS WICEPREZES ZARZĄDU EMITENTA 75 000 182 zł 2016-10-06
07.10.2016 sprzedaż MARIUSZ GNYCH WICEPREZES ZARZĄDU EMITENTA 50 000 182 zł 2016-10-06
19.07.2016 inne osoba pełniąca obowiązki zarządcze 75 000 61,35 PLN za jedną akcję 19 lipca 2016
19.07.2016 inne członek zarządu 132 000 61,35 PLN za jedną akcję 19 lipca 2016
25.01.2016 kupno osoba zobowiązana 60 po cenie 160,00 PLN za jedną akcję 3 września 2015 roku
27.02.2013 kupno insider 7 498 68 zł 22.2.2013 r.