STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INF (INTERFERI)


Kapitalizacja 46 022 872    
Kapitał akcyjny: 72 821 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 14 564 200 Ilość głosów: 14 564 200
5% akcji: 728 210.000 5% głosów: 728 210.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 26.11.2004 9.564 5.0000 5.0000 9.564 47.821 06.07.2006 31.12.2004
seria B - subskrypcja publiczna 06.02.2006 5.000 0.0000 5.0000 14.564 72.821 06.07.2006 11.08.2006 30.08.2006
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Urbaniak Marian 15.12.2014 2 197 969 15.090 2 197 969 15.090
KGHM SA 04.12.2018 10 122 625 69.000 10 122 625 69.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
30.12.2019 kupno podmiot związany z członkiem RN 13 000 3,82 zł za akcję 30.12.2019
30.06.2017 kupno insider 100 000 4,30 zł 30.06.2017