STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ENG (ENERGA)


Kapitalizacja 3 130 347 382    
Kapitał akcyjny: 4 521 612 884.880    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 414 067 114 Ilość głosów: 558 995 114
5% akcji: 20 703 355.700 5% głosów: 27 949 755.700
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
obniżenie kapitału 25.06.2007 -0.245 0.0000 1.0000 4 845.866 4 845.866 24.10.2007
scalenie akcji 12:1 03.09.2010 0.000 0.0000 12.0000 414.067 4 968.805 09.09.2013
renumeracja akcji: seria AA i BB 03.09.2013 0.000 12.0000 12.0000 09.09.2013
renominacja akcji 03.09.2013 0.000 0.0000 10.9200 414.067 4 521.613 09.09.2013
seria A - akcje założycielskie 06.06.2006 0.500 0.0000 1.0000 0.500 0.500 15.11.2013 08.01.2007
seria B - subskrypcja prywatna 17.05.2007 4 845.611 1.0000 1.0000 4 846.111 4 846.111 15.11.2013 20.06.2007
seria C - subskrypcja prywatna 21.05.2008 122.939 1.0000 1.0000 4 968.806 4 968.806 15.11.2013 20.03.2009
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PKN Orlen SA 30.04.2020 331 313 082 80.010 476 241 082 85.200
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
16.09.2014 kupno insider 1 400 17,31 zł 12.3.2014 r.
08.05.2014 kupno insider 725 17,97 zł 25.4.2014 r.
13.02.2014 kupno insider 453 17 zł 3.2.2014 r.
03.02.2014 kupno insider 453 17 zł 15.11.2013 r.