STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

EMC (EMCINSMED)


Kapitalizacja 142 007 334    
Kapitał akcyjny: 88 754 584.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 22 188 646 Ilość głosów: 23 688 684
5% akcji: 1 109 432.300 5% głosów: 1 184 434.200
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - połączenie EuroMediCare Instytut Medyczny sp. z o.o. i EuroMediCare Serwis sp. z o.o. 15.11.2004 4.000 0.0000 4.0000 4.000 16.000 21.06.2005 26.11.2004
zmiana oznaczenia części akcji: seria B 29.03.2005 0.000 0.0000 4.0000 4.000 16.000 21.06.2005 01.04.2005 17.08.2005
seria C - subskrypcja publiczna 17.04.2005 1.500 7.6000 4.0000 5.500 22.000 21.06.2005 28.07.2005 17.08.2005
seria D - subskrypcja prywatna 09.01.2007 0.400 0.0000 4.0000 5.900 23.600 29.03.2007 18.05.2007
seria E - prawo poboru 8:1 03.10.2007 0.738 13.0000 4.0000 6.638 26.550 21.05.2009 16.10.2009 30.10.2009
seria F - subskrypcja prywatna 12.05.2010 0.500 21.0000 4.0000 7.138 28.550 09.09.2010 02.08.2010 01.10.2010
seria H - CareUp BV, PZU FIZ Aktywów Niepublicznych BIS 2 19.12.2013 3.692 19.5000 4.0000 12.020 48.078 14.03.2014
połączenie z Zespół Przychodni Formica sp. z o.o. 14.05.2014 0.000 0.0000 0.0000 16.07.2014
seria I - subskrypcja prywatna 31.03.2015 1.266 15.8000 4.0000 13.285 53.141 09.07.2015
seria G - prawo poboru 6:1 30.03.2011 1.190 7.8600 4.0000 8.327 33.309 25.07.2012 23.08.2012
połączenie z Centrum Medyczne Medyk sp. z o.o. i Q-Med sp. z o.o. 07.07.2017 0.000 0.0000 0.0000
połączenie z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zawidawie 27.11.2017 0.000 0.0000 0.0000
seria J - emisja połączeniowa: akcjonariusze Penta Hospitals Poland sp. z o.o. 16.12.2019 8.903 0.0000 4.0000 22.189 88.755 23.12.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
TFI PZU SA 15.09.2015 3 760 762 16.950 3 760 762 15.880
CareUp BV 23.12.2019 18 284 448 82.400 19 784 486 83.520
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
28.05.2013 sprzedaż Hanna Gerber 240 062 15,5 zł 23.4.2013 r.
09.08.2012 kupno Piotr Gerber 267 956 7,86 zł 3.1.2012 r.
07.12.2009 sprzedaż Piotr Gerber, prezes zarządu 50 000 21,00 zł 3 grudnia 2009
07.12.2009 sprzedaż Hanna Gerber, przewodnicząca RN 20 000 21,00 zł 3 grudnia 2009
19.10.2009 kupno Piotr Gerber, prezes zarządu 200 009 po cenie emisyjnej 13,00 zł akcje nowej emisji
19.10.2009 kupno Hanna Gerber, przewodnicząca RN 20 000 po cenie emisyjnej 13,00 zł akcje nowej emisji
19.10.2009 kupno Matylda Gerber, córka Piotra Gerbera, prezesa zarządu 189 000 po cenie emisyjnej 13,00 zł akcje nowej emisji