STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

REG (REGNON)


Kapitalizacja 658 542    
Kapitał akcyjny: 47 720 400.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 4 772 040 Ilość głosów: 4 772 040
5% akcji: 238 602.000 5% głosów: 238 602.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria B 0.000 0.0000 100.0000 0.001 0.134 27.03.2007 29.12.2000
split 1:100 0.000 0.0000 1.0000 0.614 0.614 31.05.2005
seria D 0.167 0.0000 1.0000 0.781 0.781 27.03.2007 31.05.2005
split 1:10 02.11.2006 0.000 0.0000 0.1000 7.810 0.781 20.11.2006
seria F - oferta menedżerska 02.11.2006 0.300 0.0000 0.1000
seria E - subskrypcja publiczna 02.11.2006 1.500 20.0000 0.1000 9.310 0.931 27.03.2007 04.07.2007
seria G - subskrypcja prywatna 21.10.2009 150.000 0.0000 0.1000
seria H - subskrypcja prywatna 21.10.2009 18.320 0.0000 0.1000
podwyższenie kapitału 50.000 0.0000 0.1000 59.310 5.931 14.01.2010
seria I - subskrypcja prywatna 25.11.2009 6.983 0.0000 0.1000
podwyższenie kapitału 16.983 0.0000 0.1000 76.293 7.629 28.06.2010
seria J - subskrypcja prywatna 29.06.2010 26.615 0.0000 0.1000 102.907 10.291 27.10.2010 17.11.2010
podwyższenie kapitału 23.000 0.0000 0.0000 125.907 12.591 31.12.2010 19.01.2011
seria L - oferta menedżerska 29.09.2011 160.000 0.1000 0.1000
seria M - subskrypcja prywatna 29.12.2011 290.625 0.0000 0.1000
podwyższenie kapitału 2.080 0.0000 0.1000 225.313 22.531 15.12.2011 02.04.2012
realizacja oferty menedżerskiej 7.802 0.0000 0.1000 255.659 25.566 27.04.2012
zmiana firmy z Pronox SA na Regnon SA 18.04.2012 0.000 0.0000 0.0000 25.05.2012
realizacja warrantów subskrypcyjnych 8.320 0.0000 0.1000 134.227 13.423 22.06.2011 14.11.2011
realizacja warrantów subskrypcyjnych 47.680 0.0000 0.1000 181.907 18.191 22.06.2011 14.11.2011
realizacja warrantów subskrypcyjnych 16.600 0.0000 0.1000 198.507 198.507 24.06.2011
realizacja warrantów subskrypcyjnych 18.305 0.0000 0.1000 216.813 21.681 13.09.2011 14.11.2011
realizacja warrantów subskrypcyjnych 6.420 0.0000 0.1000 223.232 22.323 22.11.2011
realizacja oferty menedżerskiej 10.000 0.0000 0.1000 235.313 23.531 15.12.2011 02.04.2012
realizacja oferty menedżerskiej 2.000 0.0000 0.1000 237.313 23.731 07.03.2012 02.04.2012
realizacja oferty menedżerskiej 10.545 0.0000 0.1000 247.857 24.786 03.04.2012
realizacja oferty menedżerskiej 12.545 0.0000 0.1000 268.204 26.820 25.05.2012
realizacja oferty menedżerskiej 20.800 0.0000 0.1000 477.204 47.720 31.12.2014
seria A - akcje założycielskie 13.11.1997 0.001 100.0000 100.0000 0.001 0.101 27.03.2007 25.11.1997 12.02.2015
seria C 0.005 0.0000 100.0000 0.006 0.614 27.03.2007 29.12.2000 12.02.2015
renumeracja akcji: seria N i O 09.03.2015 0.000 10.0000 10.0000 10.04.2015
scalenie akcji 100:1 09.03.2015 0.000 0.0000 10.0000 4.772 47.720 10.04.2015 31.08.2015
seria H - subskrypcja prywatna 29.06.2016 3.579 0.0000 10.0000
scalenie akcji 10:1 10.09.2018 0.000 0.0000 100.0000 0.477 47.720 17.04.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Grendysa Artur 28.03.2012 239 649 5.020 239 649 5.020
Instytut Technik Multimedialnych sp. z o.o. 08.08.2016 239 877 5.030 239 877 5.030
Exclusive House sp. z o.o. 18.12.2019 288 931 6.050 288 931 6.050
Wiwex invest s.r.o. 29.06.2016 464 524 9.000 464 524 9.000
Stronger sp. z o.o. 30.09.2015 476 843 9.990 476 843 9.990
Jamstar sp. z o.o. 22.09.2015 477 203 10.000 477 203 10.000
UAB INCH Baltija 04.03.2020 749 698 15.710 749 698 15.710
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
29.04.2015 sprzedaż Osoba blisko związana z członkeim RN 104 000 000 za średnią cenę 0,01 zł za 1 akcję 22 kwietnia 2015
22.01.2015 kupno Członek RN 839 161 0,04 zł 2 stycznia 2015
09.01.2013 kupno Bogdan Pukowiec 1 800 3.4100 22.11 - 28.12.2012 r.
09.01.2013 kupno Sławomir Jarosz i insider 790 3,53 zł 21 - 28.12.2012 r.
18.12.2012 kupno Sławomir Jarosz i insider 9 850 3,18 zł 6-12.12.2012 r.
10.12.2012 kupno insider 11 249 2,9 - 3,36 zł 22.11 - 4.12.2012 r.
02.07.2012 sprzedaż Centrozap Finanse Sp. z o.o. 1 107 355 0,06 zł 27 czerwca 2012 r
26.04.2012 sprzedaż CMS S.A. 1 360 000 0,08 zł 26.4.2012 r.
16.04.2012 sprzedaż CMS S.A., spółka której członekiem RN jest Ireneusz Król, prezes Pronox 6 140 000 0,10 zł 11 kwietnia 2012
29.03.2012 sprzedaż insider 35 000 000 0,71 zł 28.3.2012 r.