STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FMF (FAMUR)


Kapitalizacja 1 454 150 926    
Kapitał akcyjny: 5 747 632.120    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 574 763 212 Ilość głosów: 574 763 212
5% akcji: 28 738 160.600 5% głosów: 28 738 160.600
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:3 15.12.2004 0.000 0.0000 1.0700 4.042 4.325 31.12.2004
seria A - przekształcenie z PP w SA 13.12.1991 1.347 3.2100 3.2100 1.347 4.325 21.06.2006 29.02.1992
seria B - subskrypcja publiczna 12.01.2006 0.458 330.0000 1.0700 4.500 4.815 21.06.2006 08.09.2006
split 1:107 22.06.2007 0.000 0.0000 0.0100 481.500 4.815 18.07.2007
połączenie z Famur sp. z o.o. 30.09.2011 0.000 0.0000 0.0000 02.11.2011
połączenie z Remag SA 21.05.2014 0.000 0.0000 0.0000 01.07.2014
połączenie z FMG Pioma SA 22.08.2014 0.000 0.0000 0.0000 01.10.2014
połączenie z NFUG Nowomag SA 03.10.2014 0.000 0.0000 0.0000 03.11.2014
połączenie z Georyt sp. z o.o. 24.11.2014 0.000 0.0000 0.0000 07.01.2015
połączenie z Glinik sp. z o.o. 23.04.2015 0.000 0.0000 0.0000 01.06.2015
podział przez wydzielenie 30.10.2015 0.000 0.0000 0.0000 12.01.2016
połączenie z Famur Brand sp. z o.o. 07.03.2016 0.000 0.0000 0.0000 01.04.2016
seria C - połączeniowa: akcjonariusze Elgór + Zamet sp. z o.o. 20.05.2016 4.970 0.0000 0.0100 486.470 4.865 01.07.2016 10.08.2016
seria D - subskrypcja prywatna 05.06.2017 43.677 0.0000 0.0100 530.147 5.301 20.07.2017
seria E - subskrypcja prywatna 05.06.2017 29.294 0.0000 0.0100 559.441 5.594 20.07.2017
seria F - emisja podziałowa 13.04.2018 15.323 0.0000 0.0100 574.763 5.748 07.05.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Famur SA 30.04.2015 1 000 0.000 1 000 0.000
Aviva OFE Aviva Santander 31.12.2018 55 425 213 9.640 55 425 213 9.640
NN OFE 17.06.2019 59 300 000 10.320 59 300 000 10.320
TDJ Equity I sp. z o.o. 17.06.2019 271 853 785 47.300 271 853 785 47.300
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
11.03.2019 sprzedaż osoba pełniąca obowiązki zarządcze 321 000 4,80 zł za akcję 11.03.2019
11.03.2019 kupno podmiot związany z osobą pełniącą obowiązki zarządcze 2 319 358 4,80 zł za akcję 11.03.2019
11.03.2019 sprzedaż osoba pełniąca ob. zarządcze 804 175 4,80 zł za akcję 11.03.2019
11.03.2019 sprzedaż osoba związana z osobą pełniącą ob. zarządcze 319 183 4,80 zł za akcję 11.03.2019
11.03.2019 sprzedaż osoba pełniąca obowiązki zarządcze 875 000 4,80 zł za akcję 11.03.2019
11.01.2019 sprzedaż podmiot związany z członkami RN 57 476 321 4,80 zł za akcję (cena średnia) 10.01.2019
21.12.2018 inne insider Raport bieżący nr 75/2018; Raport bieżący nr 74/2018
25.07.2017 kupno TDJ Equity 72 970 500 5,50 zł za akcję 20.07.2017
20.07.2017 sprzedaż Dawid Gruszczyk 700 000 5,60 zł 19.07.2017
13.06.2017 sprzedaż TDJ Equity 97 294 000 5,5 zł za akcję 07.06.2017