STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PLZ (PLAZACNTR)


Kapitalizacja 11 860 193    
Kapitał akcyjny: 6 855 603.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 855 603 Ilość głosów: 6 855 603
5% akcji: 342 780.150 5% głosów: 342 780.150
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
emisja akcji 2.685 0.0100 0.0100 2.685 0.027 06.10.2006 19.10.2007
emisja akcji 1.815 0.0100 0.0100 4.500 0.045 09.10.2006 19.10.2007
emisja akcji 195.500 0.0800 0.0100 200.000 2.000 24.09.2006 19.10.2007
emisja akcji - publiczna subskrypcja 85.714 180.0000 0.0100 285.714 2.857 01.11.2006 19.10.2007
emisja akcji - publiczna subskrypcja 6.632 180.0000 0.0100 292.346 2.923 24.11.2006 19.10.2007
emisja akcji 0.085 0.0000 0.0100 292.431 2.924 13.03.2008 20.03.2008
emisja akcji 4.308 0.0000 0.0100 296.739 2.967 25.08.2011
emisja akcji 0.436 0.0000 0.0100 297.175 2.972 29.09.2011
akcje zwykłe 0.007 0.0000 0.0100 297.182 2.972 02.10.2012
akcje zwykłe 17.10.2014 0.004 0.0600 0.0100 297.186 2.972 14.11.2014
akcje zwykłe 28.10.2014 388.374 0.0600 0.0100 685.560 6.856 23.12.2014
scalenie 100:1 0.000 0.0000 1.0000 6.856 6.856 01.07.2016
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Plaza Centers NV 16.01.2009 145 000 2.120 145 000 0.000
Elbit Ultrasound BV 29.09.2011 1 848 386 26.960 1 848 386 27.540
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
28.01.2009 kupno Elbit Imaging Ltd. 325 000 0,61 GBP Cena w funtach, transakcja na London Stock Exchange.
27.01.2009 kupno Elbit Imaging Ltd 1 860 000 0,62 GBP Cena w funtach, transakcja na London Stock Exchange.
21.11.2008 kupno Spółka 95 000 0,53 GBP Transakcja na giełdzie w Londynie.
29.10.2008 kupno Elbit Imaging Ltd. 200 000 0,4575-0,4975 GBP Cena w funtach.