STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PUN (PUNKPIRAT)


Kapitalizacja 17 435 340    
Kapitał akcyjny: 2 235 300.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 22 353 000 Ilość głosów: 22 353 000
5% akcji: 1 117 650.000 5% głosów: 1 117 650.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - subskrypcja prywatna 11.09.2009 0.500 1.0000 1.0000 22.353 22.353 26.09.2011 19.11.2009 11.10.2011
seria A - akcje założycielskie 19.07.2007 20.000 0.0000 1.0000 20.000 20.000 26.09.2011 10.10.2007 11.10.2011
seria B - subskrypcja prywatna 11.10.2007 1.853 3.0000 1.0000 21.853 21.853 26.09.2011 15.02.2008 11.10.2011
seria D - subskrypcja prywatna 09.04.2018 15.000 1.0000 1.0000
połączenie z PunkPirates sp. z o.o. 23.03.2020 0.000 0.0000 0.0000 25.05.2020
zmiana firmy z IQ Partners SA na PunkPirates SA 23.03.2020 0.000 0.0000 0.0000 25.05.2020 01.06.2020
obniżenie kapitału 18.06.2020 0.000 0.0000 0.1000 22.353 2.235 02.07.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Formonar Investments Ltd. 18.06.2020 3 915 713 17.520 3 915 713 17.520
Przyłęcki Wojciech 31.01.2019 4 805 350 21.500 4 805 350 21.500
Hazubski Maciej 20.12.2017 5 000 000 22.370 5 000 000 22.370
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
20.02.2018 sprzedaż Anna Kajkowska 4 477 000 0,38 zł 19.02.2018r
20.02.2018 sprzedaż ATLANTIS S.A. 4 477 000 0,38 zł 19.02.2018r.
22.11.2013 sprzedaż insider 183 800 2,72 zł 20.11.2013 r.
12.09.2011 kupno insider 100 000 1,8 zł 8 września 2011 r
24.01.2011 darowizna/zbycie prezes zarządu, Maciej Hazubski 5 000 000 w dniu 19 stycznia 2011 r.
25.11.2008 kupno Członek Zarządu 42 000 0.48 zł
29.10.2008 kupno Członek zarządu 5 000 0,52 zł Cena średnia.
14.10.2008 kupno Członek Zarządu 53 192 0,66 zł
07.10.2008 kupno Członek Zarządu 23 325 0,96 zł