STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INC


Kapitalizacja 17 353 646    
Kapitał akcyjny: 16 686 198.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 8 343 099 Ilość głosów: 9 843 099
5% akcji: 417 154.950 5% głosów: 492 154.950
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria AA 0.003 1 000.0000 1 000.0000 0.003 2.500
split 1:1000 13.02.2006 0.000 0.0000 1.0000 2.500 2.500
renumeracja akcji 13.02.2006 0.000 0.0000 0.0000 2.500 2.500
seria B - subskrypcja publiczna 13.04.2006 1.000 3.7500 1.0000 3.500 3.500 14.06.2006 25.07.2006 09.08.2006
seria C - prawo poboru 1:1 16.11.2006 3.500 1.0000 1.0000 7.000 7.000 06.03.2007 22.03.2007
seria D - subskrypcja prywatna 04.04.2007 0.350 1.0000 1.0000 7.350 7.350 20.04.2007 19.07.2007
seria E - subskrypcja prywatna 22.05.2007 0.200 0.0000 1.0000 7.550 7.550 14.06.2007 19.07.2007
split 1:2 15.01.2008 0.000 0.0000 0.5000 15.100 7.550 30.01.2008 22.02.2008
seria F - prawo poboru 1:1 15.01.2008 15.100 0.5500 0.5000 30.200 15.100 04.11.2008 13.11.2008
zmiana firmy z Inwest Consulting SA na INVESTcon GROUP SA 18.06.2009 0.000 0.0000 0.0000
seria G - zamienna: akcjonariusze Inwest Connect SA 28.01.2009 2.672 0.0000 0.5000 32.872 16.436 14.10.2009 23.09.2009 14.10.2009
seria H - subskrypcja prywatna 19.05.2010 3.000 0.0000 0.5000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.500 1.0400 0.5000 33.372 16.686 05.10.2012
zmiana firmy z INVESTcon Group SA na INC SA 29.01.2014 0.000 0.0000 0.0000 24.02.2014
scalenie akcji 4:1 08.05.2014 0.000 0.0000 2.0000 8.343 16.686 06.08.2014 19.09.2014
renumeracja akcji 08.05.2014 0.000 0.0000 2.0000 06.08.2014
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Mrowicki Jacek 17.01.2019 770 929 9.240 770 929 7.830
Śliwiński Paweł 31.12.2014 1 737 999 20.830 3 237 999 32.900
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
05.07.2017 inne insider Raport bieżący nr 17/2017
23.06.2017 kupno Sebastian Bogusławski 1 212 1,80 zł 20.06.2017
23.06.2017 kupno Sebastian Bogusławski 788 1,80 zł 21.06.2017
05.06.2017 kupno Sebastian Bogusławski 24 090 1,86 zł za akcję 02.06.2017
05.06.2017 kupno Sebastian Bogusławski 41 398 1,81 zł za akcję 01.06.2017
02.06.2017 kupno/sprzedaż insider Raport bieżący nr 11/2017
26.05.2017 kupno Sebastian Bogusławski 10 244 1,67 zł za akcję 25.05.2017
25.05.2017 kupno Sebastian Bogusławski 41 900 1,63 zł 23.05.2017
05.05.2015 kupno członek RN 90 000 w cenie 2,80 zł za akcję 29 kwietnia 2015
20.04.2015 kupno członek RN 30 000 2,42 zł 15 kwietnia 2015