STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INC


Kapitalizacja 193 291 739    
Kapitał akcyjny: 24 086 198.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 12 043 099 Ilość głosów: 13 543 099
5% akcji: 602 154.950 5% głosów: 677 154.950
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria AA 0.003 1 000.0000 1 000.0000 0.003 2.500
split 1:1000 13.02.2006 0.000 0.0000 1.0000 2.500 2.500
renumeracja akcji 13.02.2006 0.000 0.0000 0.0000 2.500 2.500
seria B - subskrypcja publiczna 13.04.2006 1.000 3.7500 1.0000 3.500 3.500 14.06.2006 25.07.2006 09.08.2006
seria C - prawo poboru 1:1 16.11.2006 3.500 1.0000 1.0000 7.000 7.000 06.03.2007 22.03.2007
seria D - subskrypcja prywatna 04.04.2007 0.350 1.0000 1.0000 7.350 7.350 20.04.2007 19.07.2007
seria E - subskrypcja prywatna 22.05.2007 0.200 0.0000 1.0000 7.550 7.550 14.06.2007 19.07.2007
split 1:2 15.01.2008 0.000 0.0000 0.5000 15.100 7.550 30.01.2008 22.02.2008
seria F - prawo poboru 1:1 15.01.2008 15.100 0.5500 0.5000 30.200 15.100 04.11.2008 13.11.2008
zmiana firmy z Inwest Consulting SA na INVESTcon GROUP SA 18.06.2009 0.000 0.0000 0.0000
seria G - zamienna: akcjonariusze Inwest Connect SA 28.01.2009 2.672 0.0000 0.5000 32.872 16.436 14.10.2009 23.09.2009 14.10.2009
seria H - subskrypcja prywatna 19.05.2010 3.000 0.0000 0.5000
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.500 1.0400 0.5000 33.372 16.686 05.10.2012
zmiana firmy z INVESTcon Group SA na INC SA 29.01.2014 0.000 0.0000 0.0000 24.02.2014
scalenie akcji 4:1 08.05.2014 0.000 0.0000 2.0000 8.343 16.686 06.08.2014 19.09.2014
renumeracja akcji 08.05.2014 0.000 0.0000 2.0000 06.08.2014
obniżenie kapitału 21.11.2019 0.000 0.0000 0.1000
seria C - subsrypcja prywatna 21.11.2019 1.300 0.0000 0.1000 9.643 0.964 29.07.2020
seria D - subskrypcja prywatna 21.11.2019 1.200 0.0000 0.1000 10.843 1.084 29.07.2020
seria E - subskrypcja prywatna 21.11.2019 1.200 0.0000 0.1000 12.043 1.204 29.07.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Śliwiński Paweł 31.12.2014 1 737 999 14.430 3 237 999 23.910
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
27.12.2019 inne insider Raport bieżący nr 28/2019
18.12.2019 kupno Wojciech Iwaniuk, członek zarządu 1 600 1,6251 PLN za akcję 16-17.12.2019
05.07.2017 inne insider Raport bieżący nr 17/2017
23.06.2017 kupno Sebastian Bogusławski 788 1,80 zł 21.06.2017
23.06.2017 kupno Sebastian Bogusławski 1 212 1,80 zł 20.06.2017
05.06.2017 kupno Sebastian Bogusławski 24 090 1,86 zł za akcję 02.06.2017
05.06.2017 kupno Sebastian Bogusławski 41 398 1,81 zł za akcję 01.06.2017
02.06.2017 kupno/sprzedaż insider Raport bieżący nr 11/2017
26.05.2017 kupno Sebastian Bogusławski 10 244 1,67 zł za akcję 25.05.2017
25.05.2017 kupno Sebastian Bogusławski 41 900 1,63 zł 23.05.2017