STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

FTE (FORTE SA)


Kapitalizacja 603 055 379    
Kapitał akcyjny: 23 930 769.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 23 930 769 Ilość głosów: 23 930 769
5% akcji: 1 196 538.450 5% głosów: 1 196 538.450
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 22.11.1994 4.397 0.0000 2.0000 4.397 8.794 27.11.1997 09.12.1994 11.05.1998
split 1:2 17.05.1995 0.000 0.0000 1.0000 8.794 8.794 26.05.1995
seria B - M. Formanowicz, ALNO AG 17.05.1995 2.456 1.0000 1.0000 11.250 11.250 27.11.1997 26.05.1995 11.05.1998
seria C - subskrypcja publiczna 09.06.1995 6.058 9.3000 1.0000 17.308 17.308 09.11.1995 18.06.1996 24.07.1996
seria F - oferta menedżerska 27.01.2004 0.519 0.0000 1.0000 10.02.2004
seria D - zamienna: akcjonariusze Furnel SA 27.01.2004 2.048 10.5000 1.0000 19.356 19.356 10.02.2004 13.04.2004
seria E - prawo poboru 4:1 27.01.2004 4.327 11.0000 1.0000 23.683 23.683 10.02.2004 13.04.2004
realizacja oferty menedżerskiej 0.058 5.5000 1.0000 23.741 23.741 21.12.2005 06.01.2006
realizacja oferty menedżerskiej 03.02.2006 0.011 0.0000 1.0000 23.751 23.751 20.02.2006 03.02.2006
połączenie z MEBLE POLONIA sp. z o.o. 22.06.2011 0.000 0.0000 0.0000 31.08.2011
seria G - oferta menedżerska 22.06.2011 0.450 0.0000 1.0000 21.08.2015
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.150 0.0000 1.0000 23.901 23.901 19.10.2015
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.030 0.0000 1.0000 23.931 23.931 04.12.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 31.12.2018 1 801 190 7.520 1 801 190 7.520
Bentham sp. z o.o. 17.01.2019 2 054 828 8.590 2 054 828 8.590
Aviva OFE 31.12.2018 2 116 595 8.840 2 116 595 8.840
PTE PZU SA 09.08.2019 2 600 000 10.860 2 600 000 10.860
MaForm s.a.r.l. 22.12.2014 7 763 889 32.440 7 763 889 32.440
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
04.02.2019 kupno członek zarządu 8 250 24,03 zł za akcję 01.02.2019
24.04.2018 sprzedaż Gert Coopmann 1 700 51,15 PLN za akcję 2018-04-20
24.04.2018 sprzedaż Gert Coopmann 1 417 50,50 PLN za akcję 2018-04-23
11.04.2018 inne insider Raport bieżący nr 6/2018
10.04.2018 sprzedaż Gert Coopmann 1 455 57,00 PLN 2018-04-09
07.12.2017 kupno Klaus Dieter Dahlem 19 000 55,47 PLN 2017-12-07
06.12.2017 kupno Mariusz Jacek Gazda 4 460 54,08 PLN 2017.12.06
02.08.2017 kupno K.D.Dahlem 6 000 66,01 zł 01.08.2017
01.08.2017 inne Gert Coopmann 29 685 46,19 zł 31.07.2017
04.04.2017 sprzedaż Mariusz Jacek Gazda 460 82 zł za akcję 03.04.2017