STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

AST (ASTARTA)


Kapitalizacja 417 500 000    
Kapitał akcyjny: 250 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 25 000 000 Ilość głosów: 25 000 000
5% akcji: 1 250 000.000 5% głosów: 1 250 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 6.000 0.0100 0.0100 6.000 0.060 09.06.2006
seria B 10.07.2006 14.000 0.0000 0.0100 20.000 0.200 17.08.2006
seria C 10.07.2006 5.000 19.0000 0.0100 25.000 0.250 17.08.2006 17.08.2006
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Astarta Holding NV 12.12.2018 577 670 2.310 577 670 2.360
Kopernik Global Investors LLC 14.02.2019 1 258 895 5.040 1 258 895 5.150
Korotkow Valeri 17.03.2017 4 449 383 17.800 4 449 383 18.180
Fairfax Financial Holdings Ltd. 12.05.2017 7 002 259 28.010 7 002 259 28.610
Ivanchyk Viktor 15.04.2020 9 785 940 39.140 9 785 940 40.070
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
14.08.2014 kupno insider 3 117 13.8.2014 r.