STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao


brak danych

TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
05.10.2018 sprzedaż Michał Pszczoła 559 047 10,30 zł za akcję 03.10.2018
23.03.2018 sprzedaż Michał Pszczoła 544 953 9,80 zł 22.03.2018
23.03.2018 inne insider Raport bieżący nr 8/2018
06.03.2018 darowizna/nabycie Michał Pszczoła 104 000 9,80 zł 02.03.2018
21.07.2016 darowizna/nabycie prezes zarządu 293 778 6,44 zł za akcję 21.07.2016
08.12.2015 kupno insider 80 000 po cenie 6,30 zł za akcję 4 grudnia 2015
03.06.2015 sprzedaż Członek RN 130 982 po cenie 6,69 zł za akcję 21 maja 2015
22.05.2009 kupno Podmiot powiazany z przewodniczacym RN 98 684 6,08 zł Objęcie akcji serii I
17.08.2007 kupno Wieceprezes spółki 4 000 7.0800