STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PFL (PFLEIDER)


Kapitalizacja 1 695 166 383    
Kapitał akcyjny: 21 351 332.310    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 64 701 007 Ilość głosów: 64 701 007
5% akcji: 3 235 050.350 5% głosów: 3 235 050.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 17.05.1994 2.110 0.0000 10.0000 2.110 21.100 14.11.1996 04.10.1994 06.05.1997
obniżenie kapitału 04.10.1995 0.000 0.0000 2.4900 2.110 5.254 24.10.1997
seria B - subskrypcja publiczna 14.06.1996 0.550 90.0000 2.4900 2.660 6.623 14.11.1996 21.02.1997 06.05.1997
renominacja 16.05.1997 0.000 0.0000 2.6400 2.660 7.022 28.05.1997
seria C - Pfleiderer Holzwerkstoffe GmbH 29.12.1998 2.500 27.5000 2.6400 5.160 13.622 16.04.1999 06.09.1999 29.12.1999
seria D - subskrypcja publiczna 14.04.2004 1.600 180.0000 2.6400 6.760 17.846 30.04.2004 15.07.2004 27.07.2004
umorzenie akcji 30.07.2004 -0.557 180.0000 2.6400 6.203 16.376 10.01.2005
split 1:8 28.06.2005 0.000 0.0000 0.3300 49.624 16.376 09.08.2005
seria E - prawo poboru 20.07.2011 11.000 0.0000 0.3300
seria F - subskrypcja prywatna 20.07.2011 20.524 0.0000 0.3300
seria E - oferta publiczna (prawo pierwszeństwa) 27.07.2015 15.077 24.0000 0.3300 64.701 21.351 09.10.2015 19.01.2016 29.01.2016
zmana firmy z Pfleiderer Grajewo SA na Pfleiderer Group SA 29.06.2016 0.000 0.0000 0.0000 30.09.2016
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 06.02.2018 3 102 115 4.790 3 102 115 5.990
Atlantik SA 20.02.2017 12 474 561 19.000 12 474 561 24.000
Pfleiderer Group SA 24.08.2018 12 940 201 20.000 12 940 201 21.000
Volantis Bidco BV 23.09.2019 39 286 245 60.720 39 286 245 75.900
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
22.02.2017 inne Atlantik S.A. 875 770 40,00 PLN 2017-02-20
20.02.2017 inne Atlantik SA 613 913 40,00 PLN 2017-02-17
10.02.2017 sprzedaż Atlantik S.A. 1 168 694 40,00 PLN 2017-02-10
08.02.2017 inne Atlantik S.A. 1 168 694 40,00 PLN 2017-02-07
01.02.2017 inne insider Raport bieżący nr 6/2016
22.01.2016 kupno podmiot blisko związany z członkami RN 24 009 932 za cenę 24 zł za jedną akcje, 19 stycznia 2016
22.01.2016 sprzedaż podmiot blisko związany z członkiem zarządu 32 308 176 za cenę 24 zł za jedną akcję 19 stycznia 2016
07.06.2013 sprzedaż insider 1 000 17,2 zł 4.6.2013 r.
31.01.2012 kupno Wojciech Gątkiewicz, prezes zarządu 2 400 8,1 - 8,78 zł 29 sierpnia 2011 oraz 06 września 2011 r.
09.02.2011 kupno członek RN 10 000 po średniej cenie 16,30 zł. 4 i 7 lutego 2011 r.