STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IPE (IPOPEMA)


Kapitalizacja 46 703 024    
Kapitał akcyjny: 2 993 783.600    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 29 937 836 Ilość głosów: 29 937 836
5% akcji: 1 496 891.800 5% głosów: 1 496 891.800
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 0.700 0.0000 1.0000 0.700 0.700 21.05.2009 22.03.2005 26.05.2009
seria B 10.08.2006 0.175 0.0000 1.0000 0.875 0.875 21.05.2009 12.09.2006 26.05.2009
seria C 10.08.2006 1.982 0.0000 1.0000 2.857 2.857 21.05.2009 18.12.2006 26.05.2009
realizacja oferty menedżerskiej 0.357 0.0000 0.1000 28.929 2.893 08.09.2009 08.09.2009 08.09.2009
realizacja oferty menedżerskiej 0.414 0.0000 0.1000 29.342 2.934 30.11.2010 10.12.2010
realizacja oferty menedżerskiej 0.213 0.0000 0.1000 29.555 2.955 21.02.2011 22.02.2011
renumeracja akcji: seria B 05.12.2007 0.000 0.0000 0.0000
split 1:10 05.12.2007 0.000 0.0000 0.1000 28.571 2.857
seria C - oferta menedżerska 05.12.2007 4.857 0.0000 0.1000
realizacja oferty menedżerskiej 0.174 5.0000 0.1000 29.729 2.973 13.02.2013 21.02.2013
realizacja oferty menedżerskiej 0.197 0.0000 0.1000 29.926 2.993 13.02.2013 21.02.2013
realizacja oferty menedżerskiej 0.012 0.0000 0.1000 29.938 2.994 21.02.2013 04.03.2013
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Borys Mirosław 10.10.2013 1 392 856 4.650 1 392 856 4.650
Lewandowska Katarzyna 20.01.2014 2 136 749 7.130 2 136 749 7.130
AgioFunds TFI SA 11.10.2017 2 750 933 9.190 2 750 933 9.190
Quercus TFI SA 30.06.2018 2 819 552 9.420 2 819 552 9.420
Waczkowski Stanisław 06.06.2018 3 142 855 10.000 3 142 855 10.000
OFE PZU Złota Jesień 31.12.2018 3 471 868 11.590 3 471 868 11.590
Lewandowski Jacek 06.06.2018 6 320 868 21.000 6 320 868 21.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
05.04.2019 inne insider Raport bieżący nr 3/2019
09.01.2019 inne insider Raport bieżący nr 1/2019
11.10.2018 inne insider Raport bieżący nr 11/2018
06.07.2018 inne insider Raport bieżący nr 8/2018
27.06.2018 inne insider Raport bieżący nr 7/2018
09.01.2018 inne Jacek Lewandowski 2018-01-09
18.08.2017 inne insider Raport bieżący nr 11/2017
06.04.2017 inne insider Raport bieżący nr 3/2017
30.01.2015 kupno prokurent 3 000 4,50 zł 19 września 2014 r
21.01.2014 sprzedaż wiceprezes Mariusz Piskorski 50 000 7 zł 20.1.2014 r.