STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KRI (KREDYTIN)


Kapitalizacja 99 309 703    
Kapitał akcyjny: 12 897 364.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 12 897 364 Ilość głosów: 12 897 364
5% akcji: 644 868.200 5% głosów: 644 868.200
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie spółki komandytowej w SA 15.12.2006 3.745 1.0000 1.0000 3.745 3.745 14.05.2007 28.12.2006 09.07.2007
seria B - subskrypcja publiczna 15.02.2007 1.250 12.0000 1.0000 4.995 4.995 14.05.2007 26.06.2007 09.07.2007
seria D - oferta menedżerska 30.11.2007 0.200 0.0000 1.0000
seria C - subskrypcja prywatna 30.11.2007 0.499 0.0000 1.0000 5.494 5.494 14.02.2008 16.05.2008
seria E - subskrypcja publiczna 28.04.2010 3.000 12.5000 1.0000
seria F - subskrypcja prywatna 01.07.2010 0.322 12.9200 1.0000 5.816 5.816 04.10.2010 09.10.2010
podwyższenie kapitału 3.000 0.0000 1.0000 8.816 8.816 08.11.2010 16.11.2010 25.11.2010
seria G - Monika Chadaj, Sławomir Ćwik, Artur Górnik, Krzysztof Piluś 26.01.2011 0.353 0.0000 1.0000 9.169 9.169 07.03.2011 06.05.2011
seria H - subskrypcja publiczna 07.02.2011 3.768 12.5000 1.0000 12.937 12.937 06.05.2011
obniżenie kapitału 27.09.2017 -0.039 0.0000 1.0000 12.897 12.897 31.01.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Best SA 22.08.2017 4 274 228 33.140 4 274 228 33.140
WPEF VI Holding V BV 28.03.2018 7 929 983 61.490 7 929 983 61.490
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
06.09.2016 sprzedaż Monika Chadaj - osoba blisko związana z przewodniczącym RN 300 000 25 zł za akcję 01-09-2016
07.09.2015 sprzedaż insider 35 515 po cenie 35,00 zł za akcję 7 września 2017
26.03.2014 kupno insider 1 000 21,78 zł 26.3.2014 r.
22.04.2013 kupno Paweł Szewczyk 2 000 12,46 zł 19.4.2013 r.
06.03.2013 kupno Paweł Szewczyk 2 543 12 - 12,47 zł 1-5.3.2013 r.
31.08.2012 sprzedaż insider i wiceprezes Sławomir Ćwik 159 700 14,8 - 14,95 zł 27.8.2012 r.
13.04.2011 darowizna/nabycie prezes zarządu Artur Górnik 105 000 11 kwietnia 2011 r. (podwyższenie kapitału zakładowego)
17.03.2011 darowizna/nabycie wiceprezes zarządu Sławomir Ćwik 62 289 7 marca 2011 r.
16.03.2011 darowizna/nabycie prezes zarządu - Artur Górnik, insider 176 486 14 marca 2011r.
05.11.2010 sprzedaż Agnieszka Buchajska, członek RN 942 500 26 października 2010; poza rynkiem regulowanym; na rzecz Renale Management Limited, w której Agnieszka Buchajska jest podmiotem dominującym