STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL (HELIO)


Kapitalizacja 64 500 000    
Kapitał akcyjny: 2 500 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 000 000 Ilość głosów: 5 000 000
5% akcji: 250 000.000 5% głosów: 250 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 18.07.2006 3.872 0.0000 0.5000 3.872 1.936 25.08.2006 10.05.2007
seria B - subskrypcja publiczna 04.12.2006 1.128 10.5000 0.5000 5.000 2.500 20.04.2007 10.05.2007
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Helio SA 03.07.2020 167 982 3.360 167 982 3.360
Knopik Paweł 30.04.2020 250 059 5.000 250 059 5.000
Wąsowicz Leszek 03.07.2020 3 857 000 77.140 3 757 000 75.140
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
25.09.2019 kupno osoba pełniąca ob. zarządcze 1 554 10,54 zł za akcję 25.09.2019