STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HEL (HELIO)


Kapitalizacja 53 000 000    
Kapitał akcyjny: 2 500 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 5 000 000 Ilość głosów: 5 000 000
5% akcji: 250 000.000 5% głosów: 250 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 18.07.2006 3.872 0.0000 0.5000 3.872 1.936 25.08.2006 10.05.2007
seria B - subskrypcja publiczna 04.12.2006 1.128 10.5000 0.5000 5.000 2.500 20.04.2007 10.05.2007
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Wąsowicz Leszek 03.07.2019 3 857 000 77.000 3 857 000 77.000