STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

NVA (PANOVA)


Kapitalizacja 113 000 000    
Kapitał akcyjny: 10 000 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 10 000 000 Ilość głosów: 14 200 000
5% akcji: 500 000.000 5% głosów: 710 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 04.12.2006 0.500 1.0000 1.0000 0.500 0.500 25.01.2007
seria B 16.02.2007 3.700 1.0000 1.0000 4.200 4.200 19.04.2007
seria C - oferta menedżerska 14.02.2007 1.300 1.0000 1.0000 5.500 5.500 20.06.2007 19.04.2007 27.08.2007
seria D - publiczna subskrypcja 27.04.2007 2.500 0.0000 1.0000 8.000 8.000 20.06.2007 08.08.2007 27.08.2007
seria E - subskrypcja prywatna 17.08.2010 2.000 28.0000 1.0000 10.000 10.000 08.02.2011 21.01.2011 18.02.2011
połączenie z P.A. NOVA Parki Handlowe BIS sp. z o.o. 28.01.2020 0.000 0.0000 0.0000 13.03.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
PA Nova SA 19.03.2015 30 471 0.300 30 471 0.220
Bobkowska Ewa 06.11.2017 489 180 4.890 972 180 6.860
Bobkowski Maciej 06.08.2007 535 400 5.350 934 400 6.580
Lessaer Stanisław 06.08.2007 637 900 6.370 1 078 900 7.600
MetLife OFE 31.12.2018 880 000 8.800 880 000 6.190
Aviva OFE Aviva Santander 31.12.2018 924 014 9.240 924 014 6.500
PKO BP Bankowy OFE 31.12.2018 1 160 000 11.600 1 160 000 8.160
Budoprojekt sp. z o.o. 19.04.2007 2 436 000 24.350 4 872 000 34.330
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
24.04.2018 inne insider Raport bieżący nr 11/2018
17.03.2017 sprzedaż ewa Bobkowska 350 000 25 zł za akcję 15.03.2017
02.10.2014 kupno insider 728 16,2 - 15,85 zł 30.9 - 1.10.2014 r.
01.10.2014 kupno insider 186 15,88 - 16,01 zł 26-29.9.2014 r.
24.09.2014 kupno insider 853 15,49 - 16.3 zł 23-24.9.2014 r.
23.09.2014 kupno insider 411 16,6 - 19-22.9.2014 r.
18.09.2014 kupno insider 788 15,49 - 16 zł 16-18.9.2014 r.
01.10.2007 kupno Spółka blisko powiązana z członkiem Rady Nadzorcze 750 38.8000