STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

DEV (DEVORAN)


Kapitalizacja 1 599 688    
Kapitał akcyjny: 7 057 448.700    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 23 524 829 Ilość głosów: 23 603 679
5% akcji: 1 176 241.450 5% głosów: 1 180 183.950
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 29.06.2006 0.394 2.0000 2.0000 0.394 0.789 25.07.2006
split 1:20 09.05.2007 0.000 0.0000 0.1000 19.885 1.989 15.05.2007
seria F - oferta menedżerska 09.05.2007 0.700 0.0000 0.1000
seria B - subskrypcja prywatna 31.08.2006 0.250 2.0000 2.0000 0.644 1.289 19.12.2006
seria C - prawo poboru 19.03.2007 0.250 2.0000 2.0000 0.894 1.789 24.04.2007
seria D - prawo poboru 19.03.2007 0.100 2.0000 2.0000 0.994 1.989 24.04.2007
seria E - subskrypcja prywatna 15.11.2007 1.000 0.0000 0.1000 20.885 2.089 09.04.2008
seria G - prawo poboru 1:1 14.04.2008 20.885 0.1500 0.1000 41.770 4.177 10.09.2008
seria J - subskrypcja prywatna 20.10.2009 26.500 0.1400 0.1000
seria H - subskrypcja prywatna 31.03.2009 6.000 0.0000 0.1000
seria I - subskrypcja prywatna 24.06.2009 6.000 0.0000 0.1000 47.770 4.777 11.09.2009
konwersja obligacji zamiennych 3.500 0.0000 0.1000 51.270 5.127 04.12.2009
podwyższenie kapitału 26.500 0.0000 0.1000 77.770 7.777 02.03.2010
seria L - Lermacter Ltd. 30.04.2012 342.590 0.1000 0.1000
seria K - subskrypcja prywatna 09.05.2011 16.000 0.0000 0.1000 93.770 9.377 30.11.2011
scalenie akcji 100:1 21.10.2013 0.000 0.0000 10.0000
renominacja akcji 21.10.2013 0.000 0.0000 0.2500
zmiana firmy z Polsko-Amerykański Dom Inwestycyjny SA na Devoran SA 21.10.2013 0.000 0.0000 0.0000 04.12.2013
scalenie akcji 100:1 07.05.2014 0.000 0.0000 10.0000 0.938 9.377 10.06.2014
renominacja akcji 02.03.2015 0.000 0.0000 0.3000 0.938 0.281 03.08.2015
seria L - prawo poboru 1:9 05.08.2015 8.354 0.3000 0.3000 9.291 2.787 14.01.2016
seria M - prawo poboru 1:3 30.06.2016 14.234 0.3000 0.3000 23.525 7.057 20.01.2017
zmiana firmy z Devoran SA na FutureBlockchain SA 16.02.2018 0.000 0.0000 0.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Edfalon Finance Ltd. 21.03.2018 1 180 000 5.020 1 180 000 5.000
Książek Daniel 07.09.2018 1 310 000 5.570 1 310 000 5.550
Polish American Investment Fund LLC 25.11.2017 2 350 000 9.990 2 350 000 9.960
Mutual Fund Invest Classic 11.04.2018 2 410 813 10.250 2 410 813 10.210
IDM SA w upadłości układowej 14.01.2016 8 206 228 34.880 8 206 228 34.770
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
10.04.2018 kupno Profit Inv. LLC 27 709 0,36 zł 10.04.2018
23.01.2018 kupno Profit Investments 20 000 1,18-1,20 zł 22.01.2018
23.11.2017 kupno Profit Investments LLC 3 000 1,49 zł 23.11.2017
11.10.2017 inne insider Raporty: Raport bieżący nr 22/2017; Raport bieżący nr 21/2017
05.04.2012 kupno Piotr Jurkiewicz 55 000 0,04 zł 4.4.2012 r.
10.02.2012 sprzedaż członek RN 2 917 230 1.2.2012 r.
10.02.2012 sprzedaż insider 2 917 230 nie ujawniono 1.2.2012 r.
08.02.2012 kupno Piotr Jurkiewicz 2 917 230 nie ujawniono 1.2.2012 r.
18.01.2012 kupno Jan Karaszewski, członek RN 2 917 230 nie ujawniono 17.1.2012 r.
11.01.2012 kupno Piotr Jurkiewicz, członek RN 1 500 000 nie ujawniono 2.1.2012 r.