STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ABC (ABCDATA)


Kapitalizacja 178 881 132    
Kapitał akcyjny: 125 266 899.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 125 266 899 Ilość głosów: 125 266 899
5% akcji: 6 263 344.950 5% głosów: 6 263 344.950
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria D - subskrypcja prywatna 28.04.2008 3.413 1.0000 1.0000
seria E - subskrypcja prywatna 28.04.2008 0.370 1.0000 1.0000
seria F - subskrypcja prywatna 28.04.2008 0.370 1.0000 1.0000
seria G - subskrypcja prywatna 28.04.2008 0.370 1.0000 1.0000
seria A - akcje założycielskie 25.07.2007 0.500 0.0000 1.0000 0.500 0.500 02.07.2010 31.08.2007
seria B - subskrypcja prywatna 15.11.2007 54.972 0.0000 1.0000 55.472 55.472 02.07.2010 05.12.2007
seria C - subskrypcja prywatna 28.04.2008 44.000 1.0000 1.0000 99.472 99.472 02.07.2010 08.07.2009
seria H - subskrypcja publiczna 15.12.2009 22.000 0.0000 1.0000 121.472 121.472 15.06.2010 17.06.2010
podwyższenie kapitału 0.285 0.0000 1.0000 121.757 121.757 30.12.2010
seria I - oferta menedżerska 30.06.2011 2.128 0.0000 1.0000
podwyższenie kapitału 0.092 0.0000 1.0000 121.849 121.849 30.12.2011 17.01.2012
podwyższenie kapitału 2.879 0.0000 1.0000 124.728 124.728 20.02.2012 17.01.2012
podwyższenie kapitału 0.494 0.0000 1.0000 125.222 125.222 07.01.2013 27.12.2012
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.030 0.0000 1.0000 125.252 125.252 22.11.2013 11.12.2013
realizacja oferty menedżerskiej 0.008 0.0000 1.0000 125.259 125.259 21.02.2014 21.02.2014
realizacja oferty menedżerskiej 0.008 0.0000 1.0000 125.267 125.267 20.06.2014
seria K - oferta menedżerska 15.06.2015 0.300 5.0000 1.0000
seia J - oferta menedżerska 17.05.2016 0.641 3.7500 1.0000
połączenie z SPV Sail sp. z o.o. 18.03.2019 0.000 0.0000 0.0000
zmiana firmy z ABC Data SA na Vicis New Investments SA 06.02.2019 0.000 0.0000 0.0000 18.07.2019
obniżenie kapitału 22.10.2019 -113.019 0.0000 1.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Vicis New Investments SA 30.03.2015 2 672 349 2.130 2 672 349 2.170
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA 15.10.2019 125 266 899 100.000 125 266 899 102.180
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
17.06.2019 sprzedaż prezes zarządu 358 275 1,44 PLN za akcję 2019-06-14
15.02.2019 sprzedaż insider 10 801 1,27 zł za akcję 14.02.2019
15.02.2019 sprzedaż insider 285 470 1,27 zł za akcję 13.02.2019
26.09.2018 kupno insider Raport bieżący nr 27/2018
24.03.2017 kupno Ilona Weiss 125 502 1,99 PLN za akcję 2017-03-24
22.03.2017 inne insider Raport bieżący nr 9/2017
18.01.2016 kupno osoba pełniąca funkcje w organach zarządzających 5 000 po cenie 3,29 zł za jedną akcję 29 czerwca 2015 roku
19.05.2015 kupno/sprzedaż insider 49 579 3,75 zł za akcję 15 maja 2015
27.11.2014 sprzedaż insider 200 000 3,54 zł 21.11.2014 r.
21.10.2014 kupno insider 10 000 3,66 zł 15.10.2014 r.