STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PMA (PRIMAMODA)


Kapitalizacja 2 848 000    
Kapitał akcyjny: 1 600 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 3 200 000 Ilość głosów: 4 800 000
5% akcji: 160 000.000 5% głosów: 240 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 11.12.2006 0.800 1.0000 1.0000 0.800 0.800 02.01.2007
split 1:2 11.05.2007 0.000 0.0000 0.5000 2.000 1.000 20.06.2007
seria B 11.12.2006 0.200 0.0000 1.0000 1.000 1.000 27.09.2007 02.01.2007 20.12.2007
seria C - subskrypcja publiczna 30.05.2007 1.200 12.0000 0.5000 3.200 1.600 27.09.2007 05.12.2007 20.12.2007
podział serii A na A1 i A2 04.07.2016 0.000 0.0000 0.5000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Plesiak Dariusz 28.06.2019 1 859 982 58.120 3 359 982 70.000