STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ARC (ARCUS)


Kapitalizacja 8 052 000    
Kapitał akcyjny: 732 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 7 320 000 Ilość głosów: 7 320 000
5% akcji: 366 000.000 5% głosów: 366 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 06.11.2006 5.000 0.1000 0.1000 5.000 0.500 13.08.2007 02.01.2007 19.06.2008
seria B - subskrypcja publiczna 13.04.2007 2.297 17.0000 0.1000 7.297 0.730 13.08.2007 02.11.2007 19.06.2008
seria C - subskrypcja prywatna 14.10.2008 0.098 0.1000 0.1000 7.395 0.740 27.05.2009 13.07.2009 01.06.2009
obniżenie kapitału 20.06.2013 -0.075 0.0000 0.1000 7.320 7.320 30.09.2014
połączenie z T-matic Systems SA 27.06.2019 0.000 0.0000 0.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
MMR Invest s.a.r.l. 20.11.2019 5 075 118 69.330 5 075 118 69.330
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
21.11.2019 kupno podmiot związany z przewodniczącym RN 275 118 2,34 zł za akcje 20.11.2019
16.02.2010 sprzedaż Marek Czeredys, przewodniczący RN 1 835 115 5,99 zł w drodze umowy przeniesienia aportu do spółki MMR Invest S.a.r.l.
28.01.2009 kupno prokurent 25 000 0,10 zł 19 stycznia 2009