STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IFI (IFIRMA)


Kapitalizacja 26 880 000    
Kapitał akcyjny: 640 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 400 000 Ilość głosów: 8 235 000
5% akcji: 320 000.000 5% głosów: 411 750.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 27.04.2007 2.500 0.1000 0.1000 2.500 0.250 01.06.2007
seria D - oferta menedżerska 15.06.2007 0.090 0.0000 0.1000
seria B 27.04.2007 2.500 0.0000 1.0000 5.000 0.500 05.02.2008 01.06.2007 06.05.2008
seria C - subskrypcja publiczna 15.06.2007 1.400 5.0000 0.1000 6.400 6.400 05.02.2008 15.04.2008 06.05.2008
zmiana firmy z Power Media SA na iFirma SA 24.04.2017 0.000 0.0000 0.0000 01.06.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Kozłowska, Agnieszka Aleksandra 25.04.2019 411 000 6.420 686 000 8.330
Przewłocka, Marta Zofia 27.04.2018 870 398 13.600 1 430 398 17.370
Narczyński, Wojciech Jakub 25.04.2019 1 717 500 26.840 2 717 500 33.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
13.12.2018 kupno Wojciech Narczyński 4 000 2,11 zł za akcję 13.12.2018
28.11.2018 sprzedaż Wojciech Narczyński 2 996 2,19 PLN za akcję 2018-11-26
28.11.2018 sprzedaż Wojciech Narczyński 1 004 2,16 zł za akcję 23.11.2018
22.11.2018 kupno Wojciech Narczyński 1 500 2,17 PLN za akcję 2018-11-20
22.11.2018 sprzedaż Wojciech Narczyński 1 086 2,20 PLN za akcję 2018-11-20
16.11.2018 sprzedaż Wojciech Narczyński 414 2,33 PLN za akcję 2018-11-13
16.11.2018 kupno Wojciech Narczyński 7 500 2,27 PLN za akcję 2018-11-13
15.11.2018 kupno Agnieszka Kozłowska 6 000 2,28 PLN za akcję 13.11.2018
10.10.2018 kupno Agnieszka Kozłowska 3 000 2,66 PLN za akcję 09.10.2018
18.09.2018 kupno prezes zarządu 7 000 3,01 PLN za akcję 2018-09-18