STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BOW (BOWIM)


Kapitalizacja 42 932 223    
Kapitał akcyjny: 1 951 464.700    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 19 514 647 Ilość głosów: 25 889 647
5% akcji: 975 732.350 5% głosów: 1 294 482.350
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 0.013 100.0000 100.0000 0.013 1.275
seria G - subskrypcja publiczna 03.03.2011 1.100 0.0000 0.1000
split 1:1000 09.07.2007 0.000 0.0000 0.1000 12.750 1.275 25.01.2012
seria D - subskrypcja prywatna 25.08.2009 3.882 8.5000 0.1000 16.632 1.663 07.10.2009 25.01.2012
seria E - subskrypcja prywatna 09.12.2009 0.765 0.0000 0.1000 17.397 1.740 30.04.2010 25.01.2012
seria F - subskrypcja prywatna 17.12.2010 2.118 8.5000 0.1000 19.515 1.951 11.02.2011 25.01.2012
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Value FIZ Subfundusz 1 31.01.2020 1 468 974 7.530 1 468 974 6.030
Bowim SA 15.05.2018 1 540 260 7.890 1 540 260 6.320
Kidała Adam 15.05.2012 4 132 353 21.180 6 257 353 25.270
Rożek Jacek 15.05.2012 4 132 353 21.180 6 257 353 25.460
Wodarczyk Jerzy 15.05.2012 4 132 353 21.180 6 257 353 25.460
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
15.11.2019 sprzedaż Konsorcjum Stali SA 22 570 14 zł za akcję 15.11.2019
15.10.2019 sprzedaż Konsorcjum Stali SA podmiot związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 22 570 14 zł za akcję 15.10.2019
14.06.2019 sprzedaż podmiot blizko związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 22 570 14 zł za akcję 14.06.2019
15.05.2019 sprzedaż podmiot związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 22 570 14 zł za akjcję 15.05.2019
15.04.2019 sprzedaż podmiot związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 22 570 14 zł za akcję 15.04.2019
15.03.2019 sprzedaż podmiot związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 22 570 14 zł za akcję 15.03.2019
15.02.2019 sprzedaż podmiot blisko związany z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 22 570 14 zł za akcję 15.02.2019
15.01.2019 sprzedaż podmiot związany z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze 22 570 14 zł za akcję 15.01.2019
14.12.2018 sprzedaż Konsorcjum Stali SA 24 300 13 zł za akcję 14.12.2018
15.11.2018 sprzedaż Konsorcjum Stali 24 300 13 zł za akcję 15.11.2018