STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ASB (ASBIS)


Kapitalizacja 133 200 000    
Kapitał akcyjny: 11 100 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 55 500 000 Ilość głosów: 55 500 000
5% akcji: 2 775 000.000 5% głosów: 2 775 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
dotychczasowe emisje 48.000 0.0000 0.2000 48.000 9.600 09.10.2007
emisja GPW 7.475 6.5000 0.2000 55.475 11.095 09.10.2007 30.10.2007
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
ASBISc Enterprises PLC 14.08.2019 56 389 0.100 56 389 0.100
Noble Funds TFI SA 21.09.2018 2 769 303 4.990 2 769 303 5.010
Kostevitch Siarhei 26.11.2015 20 443 127 36.830 20 443 127 36.950
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
21.12.2015 inne insider 250 000 21 grudnia 2015
14.10.2014 darowizna/nabycie insider 20 000 13.10.2014 r.
14.10.2014 darowizna/nabycie insider 20 000 13.10.2014 r.
31.10.2013 sprzedaż insider 150 000 6,97 zł 26.9.2013 r.
14.05.2013 sprzedaż KS Holdings Ltd 3 000 000 4 zł 13.5.2013 r.
08.10.2010 kupno Siarhei Kostevitch, przewodniczący Rady Dyrektorów i dyrektor generalnz 21 766 po średniej cenie 4,01 zł 5 padyiernika 2010
05.07.2010 kupno wiceprezes zarządu 1 400 000 1,25 USD 30 czerwca 2010
05.07.2010 kupno osoba związana z insiderem 1 400 1,25 USD 30 czerwca 2010
05.07.2010 sprzedaż osoba związana z insiderem 2 800 000 1,25 USD 30 czerwca 2010
13.11.2009 sprzedaż członek Rady Dyrektorów 50 000 po średniej cenie 4,53 i 4,57 zł 10 i 12 listopada 2009