STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

INL (INTROL)


Kapitalizacja 60 119 240    
Kapitał akcyjny: 5 227 760.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 26 138 800 Ilość głosów: 26 138 800
5% akcji: 1 306 940.000 5% głosów: 1 306 940.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 10.12.1997 0.073 50.0000 50.0000 0.073 3.668 24.12.1997
obniżenie kapitału 11.04.2007 0.000 0.0000 20.0000 0.073 1.467 09.08.2007
seria C 11.04.2007 0.043 159.9200 20.0000 0.226 4.528 28.08.2007
split 1:100 12.07.2007 0.000 0.0000 0.2000 22.639 4.528 17.09.2007
seria B 11.04.2007 0.110 20.0000 20.0000 0.183 3.668 28.09.2007 09.08.2007 21.01.2008
seria D - subskrypcja publiczna 12.07.2007 4.000 11.5000 0.2000 26.639 5.328 28.09.2007 07.01.2008 21.01.2008
połączenie z ILZT III sp. z o.o. 05.10.2015 0.000 0.0000 0.0000 08.12.2015
obniżenie kapitału 07.01.2019 -0.500 0.0000 0.2000 26.139 5.228 29.03.2019
zmiana oznaczenia akcji: seria A, B, C 07.01.2019 0.000 0.0000 0.2000 29.03.2019
połączenie z Introbat sp. z o.o. 10.03.2020 0.000 0.0000 0.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Santander Bank Polska SA 03.08.2018 1 450 000 5.550 1 450 000 5.550
Bodziony Józef 27.03.2020 8 852 828 33.870 8 852 828 33.870
Kapral, Wiesław Józef 29.01.2020 11 474 964 43.900 11 474 964 43.900
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
03.12.2019 sprzedaż podmiot związany z prezesem zarządu 120 000 2,50 zł za akcję 03.12.2019
03.12.2019 kupno podmiot związany z przewodniczącym RN 120 000 2,50 zł za akcję 03.12.2019
20.11.2019 kupno podmiot związany z przewodniczącym RN 200 000 2,60 zł za akcję 20.11.2019
20.11.2019 sprzedaż podmiot związany z prezesem zarządu 200 000 2,60 zł za akcję 20.11.2019
26.06.2019 kupno osoba blisko związana z przewodniczącym RN 150 000 2,98 zł za akcję 21.06.2019
26.06.2019 sprzedaż podmiot związany z prezesem zarządu 150 000 2,98 zł za akcję 21.06.2019
16.01.2019 inne insider Raport bieżący nr 4/2019; Raport bieżący nr 3/2019
22.10.2018 sprzedaż Svanser sp. z o.o. 47 818 4 zł za akcję 19.10.2018
16.03.2017 inne insider Raport bieżący nr 10/2017
01.02.2017 kupno Svanser 167 320 8,93 zł 31.12.2017