STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RBW (RAINBOW)


Kapitalizacja 328 875 200    
Kapitał akcyjny: 1 455 200.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 14 552 000 Ilość głosów: 21 232 000
5% akcji: 727 600.000 5% głosów: 1 061 600.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 17.09.2003 0.005 100.0000 100.0000 0.005 0.500 04.11.2003
split 1:1000 02.03.2007 0.000 0.0000 0.1000 10.000 1.000
seria B - prawo poboru 06.01.2005 0.002 0.0000 100.0000 0.007 0.700 29.08.2007 20.01.2005 22.11.2007
seria C - prawo poboru 16.10.2006 0.003 0.0000 100.0000 0.010 1.000 29.08.2007 29.01.2007 22.11.2007
seria E - subskrypcja publiczna 14.05.2007 2.000 9.0000 0.1000 12.000 1.200 29.08.2007 12.11.2007 22.11.2007
seria D - oferta menedżerska 14.05.2007 0.200 0.1000 0.1000
realizacja oferty menedżerskiej 0.052 0.0000 0.1000 12.052 1.205 02.03.2009
seria F - subskrypcja prywatna 12.08.2010 2.500 6.7000 0.1000 14.552 1.455 17.03.2011 14.01.2011 22.03.2011
zmiana oznaczenia akcji serii C: seria C2-C4 21.06.2016 0.000 0.0000 0.0000 12.09.2016
połączenie z Rainbow Tours - Biuro Podróży sp. z o.o. 19.03.2018 0.000 0.0000 0.0000 04.05.2018
połączenie z Bee&Free sp. z o.o. i Rainbow Incentive&Incoming sp. z o.o. 27.11.2018 0.000 0.0000 0.0000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 31.12.2018 1 560 157 10.720 1 560 157 7.340
Elephant Capital sp. z o.o. 20.12.2018 1 670 500 11.480 3 015 000 14.200
TCZ Holding sp. z o.o. 27.11.2018 1 790 000 12.300 3 100 000 14.600
Flyoo sp. z o.o. 16.05.2016 1 855 000 12.750 3 710 000 17.470
Wysmyk, Sławomir Adam 19.03.2013 1 878 346 12.910 3 448 346 16.240
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
22.05.2019 kupno osoba pełniąca ob. zarządcze 1 681 17,83 zł za akcję 21.05.2019
21.12.2018 sprzedaż podmiot związany z osoba pełniąca obowiązki zarządcze 165 000 21,90 zł za akcję 20.12.2018
22.06.2018 inne insider Raport bieżący nr 28/2018; Raport bieżący nr 27/2018;
28.06.2017 sprzedaż TCZ Holding 200 000 41 zł 28.06.2017
28.06.2017 sprzedaż Grzegorz Baszczyński 200 000 41 zł 28.06.2017
19.06.2017 inne Tomasz Czapla 200 000 19.06.2017
19.06.2017 inne TCZ Holding 200 000 41,90 zł 19.06.2017
16.06.2017 inne Remigiusz Talarek 200 000 42,75 zł 13.06.2017
16.06.2017 inne Elephant sp. z o.o. 200 000 42,75 zł 13.06.2017
17.05.2016 kupno osoba blisko związana z członkiem zarządu 1 610 000 16.05.2016