STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LUG


Kapitalizacja 40 311 992    
Kapitał akcyjny: 1 799 642.500    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 7 198 570 Ilość głosów: 7 198 570
5% akcji: 359 928.500 5% głosów: 359 928.500
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 13.04.2001 27.000 0.0400 0.0400 27.000 1.080 03.09.2007
seria B - oferta prywatna 21.09.2007 8.993 2.3000 0.0400 35.993 1.440 03.12.2007
split 1:4 15.02.2010 0.000 0.0000 0.0100 143.971 1.440 04.03.2010
seria C - prawo poboru 4:1 23.03.2010 35.993 0.1500 0.0100 179.964 1.800 28.06.2010
scalenie akcji 25:1 28.09.2012 0.000 0.0000 0.2500 7.199 1.800 26.10.2012
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Opera TFI SA 08.07.2019 719 805 10.000 719 805 10.000
Wtorkowska Iwona 15.11.2007 1 120 000 15.550 1 120 000 15.550
Wtorkowski Ryszard 30.06.2010 2 670 610 37.090 2 670 610 37.090
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
29.01.2013 kupno Małgorzata Konys 176 0,15 zł 15.10.2012
15.01.2010 sprzedaż członek zarządu 1 250 000 0,80 zł 12 stycznia 2010