STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ZRE (ZREMB)


Kapitalizacja 6 707 169    
Kapitał akcyjny: 5 988 544.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 11 977 088 Ilość głosów: 11 977 088
5% akcji: 598 854.400 5% głosów: 598 854.400
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w SA 0.020 10.0000 10.0000 0.020 0.200 20.03.2008 17.02.1996 10.06.2008
seria B 16.10.1996 0.200 0.0000 10.0000 0.220 2.200 20.03.2008 10.06.2008
seria C 12.06.1999 0.045 0.0000 10.0000 0.265 2.650 20.03.2008 10.06.2008
seria D - subskrypcja publiczna 10.09.2007 0.050 130.0000 10.0000 0.315 3.150 20.03.2008 23.05.2008 10.06.2008
split 1:100 25.06.2008 0.000 0.0000 0.1000 31.500 3.150 29.08.2008 15.10.2008
seria E - subskrypcja prywatna 15.11.2010 1.400 1.0000 0.1000 32.900 3.290 16.12.2010 08.02.2011
seria F - subskrypcja prywatna 15.11.2010 1.700 0.0000 0.1000
seria G - oferta menedżerska 07.02.2011 4.500 0.1000 0.1000
seria H - prezes zarządu 07.02.2011 2.400 0.1000 0.1000
seria F1 - subskrypcja prywatna 08.02.2012 1.600 0.0000 0.1000 34.500 3.450 26.04.2012 28.06.2012
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.713 0.0000 0.1000 35.213 3.521 12.10.2012 20.12.2012
seria F2 - subskrypcja prywatna 07.02.2013 2.488 0.1000 0.1000 37.701 3.770 16.05.2013 07.08.2013
scalenie akcji 5:1 17.04.2014 0.000 0.0000 0.5000 8.723 4.361 08.05.2014
seria F3 - subskrypcja prywatna 20.01.2014 5.912 0.5000 0.1000 43.613 4.361 25.02.2014 13.11.2015
seria H1 - subskrypcja prywatna 27.03.2019 0.500 0.5000 0.5000
podwyższenie kapitału 2.755 0.0000 0.5000 11.477 5.739 04.04.2019
podwyższenie kapitału 0.500 0.0000 0.5000 11.977 5.989 29.05.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Zremb-Chojnice SA w restrukturyzacji 11.09.2015 63 313 0.530 63 313 0.530
Garus Marcin 29.05.2019 729 063 6.090 729 063 6.120
Navimor-Z sp. z o.o. 14.12.2016 744 800 6.220 744 800 6.250
Kosiorek-Sobolewski Krzysztof 29.05.2019 2 440 361 20.380 2 440 361 20.480
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
15.04.2019 kupno prezes zarządu 190 000 0,50 zł za akcję 15.04.2019
15.04.2019 kupno wiceprezes zarządu 309 999 0,50 zł za akcję 15.04.2019
08.04.2019 inne członek zarządu 19 304 1,20 zł za akcję 04.04.2019
27.03.2019 kupno prezes zarządu 225 000 0,50 zł za akcję 26.03.2019
27.03.2019 kupno wiceprezes zarządu 225 000 0,50 zł za akcję 26.03.2019
25.03.2019 kupno wiceprezes zarządu 70 000 0,50 zł za akcję 25.03.2019
07.06.2018 kupno Garus Marcin 41 000 0,49 zł za akcję 07.06.2018
29.03.2018 sprzedaż Navimor Invest 7 038 0,48 zł 01.02.2018
29.03.2018 sprzedaż Navimor Invest 11 962 0,50 zł 02.02.2018
29.03.2018 sprzedaż Navimor Invest 24 600 0,45 zł 12.02.2018