STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HRP (HARPER)


Kapitalizacja 27 760 120    
Kapitał akcyjny: 636 700.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 6 367 000 Ilość głosów: 6 367 000
5% akcji: 318 350.000 5% głosów: 318 350.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 14.08.2007 51.170 0.0100 0.0100 51.170 0.512 21.07.2010 25.09.2007
seria B - subskrypcja prywatna 30.06.2010 2.132 0.0000 0.0100
połączenie z Harper Trade sp. z o.o. 10.11.2011 0.000 0.0000 0.0000 28.12.2011
seria D - subskrypcja prywatna 14.03.2012 12.500 1.9000 0.0100 63.670 0.637 11.05.2012 13.06.2012
scalenie akcji 10:1 30.09.2019 0.000 0.0000 0.1000 6.367 0.637 24.02.2020 12.12.2019 25.02.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
SIA iCotton 23.06.2017 385 220 6.050 385 220 6.050
Radville Investments sp. z o.o. 15.03.2017 3 817 000 59.950 3 817 000 59.950
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
01.02.2017 darowizna/nabycie Radville Investments 38 170 000 2017-01-27