STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

RON (RONSON)


Kapitalizacja 135 308 921    
Kapitał akcyjny: 3 280 216.260    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 164 010 813 Ilość głosów: 164 010 813
5% akcji: 8 200 540.650 5% głosów: 8 200 540.650
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 18.06.2007 200.000 0.0200 0.0200 200.000 4.000 10.10.2007
seria B - subskrypcja publiczna 28.09.2007 26.667 0.0000 0.0200 226.667 4.533 10.10.2007 02.11.2007
realizacja oferty menedżerskiej 16.05.2008 0.300 0.0200 0.0200 226.967 4.539 04.07.2008
Akcje Nowej Emisji I - subskrypcja prywatna 22.10.2009 22.697 0.0000 1.6000 249.663 399.461
Akcje Nowej Emisji II - subskrypcja prywatna 22.10.2009 22.270 0.0000 1.6000 272.360 435.776 18.11.2009
obniżenie kapitału -108.349 0.0000 0.0000 164.011 3.280 01.03.2017
zmiana firmy z Ronson Europe NV na Ronson Development SE 05.04.2018 0.000 0.0000 0.0000 10.04.2018
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Ronson Development SE 08.11.2019 553 491 0.340 553 491 0.340
MetLife OFE 31.12.2018 12 983 803 7.920 12 983 803 7.940
NN OFE 31.12.2018 23 884 091 14.560 23 884 091 14.610
Everest TFI 16.02.2017 108 349 187 66.060 108 349 187 66.270
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
21.11.2013 kupno ITR 2012 B.V. 20 900 000 0,7 zł 19.11.2013 r.
08.07.2008 kupno Osoba mająca dostęp do informacji poufnych 23 207 1,93 zł