STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

KER (KERNEL)


Kapitalizacja 3 351 396 307    
Kapitał akcyjny: 0.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 81 941 230 Ilość głosów: 81 941 230
5% akcji: 4 097 061.500 5% głosów: 4 097 061.500
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
emisje do 31 lipca 2007 0.000 0.0000 0.0000 0.009 1.232 25.10.2007 23.11.2007
split 1:5000 12.10.2007 0.000 0.0000 0.0000 46.670 1.232
emisja GPW 12.10.2007 16.671 0.0000 0.0000 63.341 1.673 25.10.2007 23.11.2007
emisja 07.04.2008 5.400 0.0000 0.0000 68.741 1.815 11.04.2008
emisja 19.05.2010 4.450 0.0000 0.0000 73.191 1.933 09.07.2010 03.06.2010 12.07.2010
emisja 19.05.2010 0.483 0.0000 0.0000 73.674 1.945 14.02.2011 05.01.2011 18.02.2011
emisja 6.009 0.0000 0.0000 79.683 2.104 03.08.2011 10.10.2011
emisja 10.12.2015 1.018 0.0000 0.0000 80.701 2.131 05.12.2016 02.03.2017
akcje zwykłe 10.12.2015 1.240 0.0000 0.0000 81.941 2.164 09.06.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Namsen Ltd. 07.10.2019 32 753 673 39.970 32 753 672 39.970
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
17.12.2012 sprzedaż Crouston Investments Limited 24 502 69,29 zł 7.12.2012 r.
07.12.2012 sprzedaż insider 84 319 69,59 zł 30.11 - 5.12.2012 r.
07.11.2012 sprzedaż Crouston Investments Limited 10 000 67 zł 31.10.2012 r.
21.07.2009 kupno Insider 7 500 31 zł Cena średnia.
31.12.2008 kupno Namsen Limited 3 000 12,30 zł
13.12.2008 kupno Namsen Limited 3 000 12,3 zł Transakcja w dniu 8 grudnia br.
22.07.2008 kupno Osoba mająca dostęp do informacji 7 500 W dniu 21 lipca.