STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

PIW (PLATYNINW)


Kapitalizacja 3 430 000    
Kapitał akcyjny: 140 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 7 000 000 Ilość głosów: 7 000 000
5% akcji: 350 000.000 5% głosów: 350 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 26.11.1998 8.950 1.0000 1.0000 8.950 8.950 05.01.1999
seria B 26.11.1998 0.400 0.0000 1.0000 9.350 9.350 26.05.2008 05.01.1999 29.09.2008
seria C - subskrypcja publiczna 07.11.2007 1.100 0.0000 1.0000 10.450 10.450 26.05.2008 06.04.2009
seria E - prawo poboru 2:5 17.06.2010 6.000 1.5000 1.0000 18.450 18.450 23.11.2010 22.12.2010 14.01.2011
seria D - prawo poboru 1:5 24.04.2008 2.000 1.5000 1.0000 12.450 12.450 22.12.2009 21.01.2010 11.02.2010
renominacja akcji 19.06.2013 0.000 0.0000 0.7500 18.450 13.838 10.07.2013
scalenie akcji 10:1 14.05.2014 0.000 0.0000 7.5000 1.845 13.838 04.06.2014
zmiana firmy z AD.Drągowski SA na Platynowe Inwestycje SA 26.05.2015 0.000 0.0000 0.0000 30.06.2015
sera H - za warranty subskrypcyjne 17.10.2015 443.690 0.8500 0.5000
obniżenie kapitału 02.12.2015 -220.000 0.0000 0.5000
seria F - subskrypcja prywatna 25.09.2015 220.000 0.8500 0.5000
renominacja akcji 07.03.2016 0.000 0.0000 0.1000 1.845 0.185 23.09.2016
seria F - prawo poboru 1:15 19.10.2016 27.675 0.1800 0.1000 29.520 2.952 13.01.2017
seria G - subskrypcja prywatna 02.03.2017 56.088 0.1000 0.1000
seria G - subskrypcja prywatna 23.05.2017 28.520 0.1800 0.1000
seria G - prawo poboru 20.02.2017 59.040 0.1000 0.1000
obniżenie kapitału 21.06.2017 -9.700 0.0000 0.1000 19.820 1.982 14.12.2017
zmiana firmy z Platynowe Inwestycje SA na Platynowe Inwestycje SE 03.01.2018 0.000 0.0000 0.0000 30.05.2018
połączenie z Platynowe Inwestycje1 Polska Akciova spolecnost 03.01.2018 0.000 0.0000 0.0000 30.05.2018
obniżenie kapitału 27.07.2018 -6.539 0.0000 0.1000 13.281 1.328 04.09.2018
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.741 0.0000 0.1000 14.022 1.402 24.09.2018
obniżenie kapitału 23.10.2018 -4.322 0.0000 0.1000 9.700 0.970 17.05.2019
renominacja akcji 23.10.2018 0.000 0.0000 0.0900 9.700 0.873 17.05.2019
obniżenie kapitału 24.06.2019 0.000 0.0000 0.0200 9.700 0.194 13.09.2019
obniżenie kapitału 14.01.2020 -2.700 0.0000 0.0200 7.000 0.140 15.06.2020
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Patro Invest sp. z o.o. 20.12.2019 1 409 581 20.140 1 409 581 20.140
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
27.06.2019 kupno podmiot związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 2 700 000 0,45 zł za akcję 26.06.2019
05.09.2018 kupno insider 4 322 352 0,55 PLN za akcję 05.09.2018r.
10.01.2018 inne insider Raport bieżący nr 8/2018
09.01.2018 kupno insider 5 247 648 0,50 PLN 09.01.2018r.
10.03.2017 kupno Innovative Commerce 19 245 161 07.03.2017
23.04.2015 inne Przewodniczący RN 119 000 po średniej cenie 6,29 zł za akcję 20.04.2015
21.04.2015 inne członek zarządu 10 000 średnia cena ? 6,29 złotego aport akcji (20.04.2015 r)
21.04.2015 inne Prezes zarządu 640 904 średnia cena ? 6,29 złotego aport akcji (20.04.2015 r. )
16.11.2010 sprzedaż Lech Drągowski, mąż Małgorzaty Drągowskiej, prezes zarządu 16 460 po średniej cenie 2,15 zł 29 października 2010
16.11.2010 sprzedaż Małgorzata Drągowska, prezes zarządu 65 000 po średniej cenie 2,14 zł 29 października 2010