STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

IZS (IZOSTAL)


Kapitalizacja 68 434 960    
Kapitał akcyjny: 65 488 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 32 744 000 Ilość głosów: 32 744 000
5% akcji: 1 637 200.000 5% głosów: 1 637 200.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
split 1:50 05.10.2007 0.000 0.0000 2.0000 14.744 29.488
seria A - akcje założycielskie 14.07.1993 0.001 100.0000 100.0000 0.001 0.100 03.08.1993 16.02.2011
seria B - subskrypcja prywatna 31.08.1993 0.023 0.0000 100.0000 0.024 2.400 16.02.2011
seria C - subskrypcja prywatna 23.11.1994 0.003 0.0000 100.0000 0.027 2.700 16.02.2011
seria D - subskrypcja prywatna 27.04.1999 0.005 0.0000 100.0000 0.032 3.150 16.02.2011
seria E - subskrypcja publiczna 19.06.2002 0.021 100.0000 100.0000 0.052 5.200 16.02.2011
seria F - subskrypcja prywatna 12.08.2003 0.039 0.0000 100.0000 0.091 9.100 29.01.2004 16.02.2011
seria G - subskrypcja prywatna 25.11.2003 0.068 0.0000 100.0000 0.159 15.925 21.03.2005 16.02.2011
seria H - subskrypcja prywatna 14.07.2004 0.066 0.0000 100.0000 0.225 22.488 21.03.2005 16.02.2011
seria I - subskrypcja prywatna 25.07.2007 0.070 0.0000 100.0000 0.295 29.488 16.02.2011
seria J - subskrypcja prywatna 19.12.2007 6.000 0.0000 2.0000 20.744 41.488 18.12.2009 16.02.2011
seria K - subskrypcja publiczna 02.09.2010 12.000 5.5000 2.0000 32.744 65.488 28.01.2011 16.02.2011
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Rockbridge TFI SA 11.12.2018 2 096 607 6.400 2 096 607 6.400
PTE Aegon SA 31.12.2018 2 120 858 6.480 2 120 858 6.480
Stalprofil SA 19.07.2013 19 739 000 60.280 19 739 000 60.280
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
16.01.2012 kupno Zdzisław Mendelak 3 489 5,5 zł 4.1.2011 r.
12.01.2012 kupno Michał Pietrek, prokurent spółki 1 500 5,5 - 8,39 zł 4-26.1.2011 r.
12.01.2012 sprzedaż Michał Pietrek, prokurent spółki 40 7,6 zł 17.5.2011 r.
12.01.2012 kupno Jacek Podwiński, wiceprezes zarządu 738 5,5 zł 4.1.2011 r.
12.01.2012 kupno Marek Matheja, prokurent spółki 184 5,5 zł 4.1.2011 r.