STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

BTG (BLUETAX)


Kapitalizacja 5 600 000    
Kapitał akcyjny: 1 400 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 140 000 000 Ilość głosów: 165 400 000
5% akcji: 7 000 000.000 5% głosów: 8 270 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 07.11.2007 25.400 0.0100 0.0100 25.400 0.254 29.11.2007
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 07.11.2007 25.000 0.0100 0.0100 50.400 0.504 29.11.2007
seria C - subskrypcja prywatna 04.12.2007 20.000 0.2000 0.0100 70.400 0.704
seria D - subskrypcja prywatna 20.09.2010 29.600 0.0200 0.0100 100.000 1.000 21.04.2011
scalenie akcji 10:1 10.10.2011 0.000 0.0000 0.1000
seria E - subskrypcja prywatna 28.06.2013 20.000 0.0200 0.0100 120.000 1.200 12.12.2013
seria F - subskrypcja prywatna 28.06.2013 20.000 0.0200 0.0100 140.000 1.400 12.12.2013
scalenie akcji 100:1 28.06.2019 0.000 0.0000 1.0000 1.400 1.400 14.10.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Borak Tadeusz 10.04.2015 24 750 000 17.680 24 750 000 14.960
Stanisławski Mirosław 18.12.2013 64 235 023 45.880 89 635 023 54.190
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
23.09.2010 sprzedaż Mirosław Krawiec, członek RN 270 840 od 21 maja do 16 września 2010
16.09.2010 sprzedaż Mirosław Stanisławski, prezes zarządu 4 300 000 14 września 2010; w ramach umowy cywilno-prawnej; akcje uprzywilejowane; na rzecz BIO-MED INVESTORS S.A.
23.04.2010 sprzedaż członek RN 1 412 000 0,05 i 0,06 zł od 8 do 16 kwietnia 2010