STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

COM (COMPRESS)


Kapitalizacja 9 100 000    
Kapitał akcyjny: 1 400 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 14 000 000 Ilość głosów: 14 000 000
5% akcji: 700 000.000 5% głosów: 700 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 09.04.1990 0.000 100 000.0000 100 000.0000 12.000 27.05.2008
seria B 01.10.1990 0.001 0.0000 100 000.0000 0.001 70.000 27.05.2008
seria C 11.01.1991 0.002 0.0000 100 000.0000 0.003 260.000 27.05.2008
seria D 28.08.1998 0.000 10.0000 10.0000 0.003 0.028 27.05.2008
seria E 21.07.1999 0.000 10.0000 10.0000 0.003 0.029 27.05.2008
seria F 04.09.2003 0.022 0.0000 10.0000 0.025 0.250 27.05.2008
seria G 27.06.2007 0.025 0.0000 10.0000 0.050 0.500 27.05.2008
split 1:100 06.02.2008 0.000 0.0000 0.1000 5.000 0.500 10.05.2019
seria H - subskrypcja prywatna 27.03.2019 9.000 0.1000 0.1000 14.000 1.400 10.05.2019
zmiana nazwy z ComPress SA na Thunderbolt SA 17.06.2019 0.000 0.0000 0.0000 12.07.2019
zmiana nazwy na TopLevelTennis.com SA 27.11.2019 0.000 0.0000 0.0000
seria I - subskrypcja prywatna 27.11.2019 1.150 0.5000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Sobieski Marek 14.08.2019 3 833 366 27.380 3 833 366 27.380
Ciszewski January 14.08.2019 4 060 325 29.000 4 060 325 29.000
Górski Artur 14.08.2019 4 103 367 29.310 4 103 367 29.310
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
09.04.2019 inne podmiot blisko związany z osoba pełniacą obowiązki zarządcze 9 000 000 0,10 zł za akcję 2019-04-05
02.02.2016 inne insider Raport bieżący nr 8/2016
01.02.2016 sprzedaż podmiot zalezny od członka zarządu 329 606 po średniej cenie 0,20 zł za akcję 29 stycznia 2016
29.01.2016 kupno insider 10 200 po średniej cenie 0,20 zł - 0,22 zł za akcję 13.02.2015 - 6.02.2015 r
21.05.2015 sprzedaż insider 315 000 0,30 zł za akcję 19 maja 2015
15.01.2014 kupno insider 100 000 0,2 zł 13.1.2014 r.
14.01.2014 kupno insider 247 150 13.1.2014
14.01.2014 kupno insider 250 000 0,2 - 0,21 zł 18.12.2013 - 13.01.2014 r.
02.12.2013 kupno Piotr Pawlikowski 95 000 0,25 - 0,22 zł 23.9 - 28.11.2013 r.
05.04.2013 kupno Goodwill PR Group Sp. z o.o. 150 000 0,3 zł 2.4.2013 r.