STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

TRK (TRAKCJA)


Kapitalizacja 100 640 315    
Kapitał akcyjny: 41 119 638.400    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 51 399 548 Ilość głosów: 51 399 548
5% akcji: 2 569 977.400 5% głosów: 2 569 977.400
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie PP w jednoosobową spółkę SP 26.01.1995 0.417 10.0000 10.0000 0.417 4.170 07.03.2008 01.04.2008
split 1:6 17.10.1997 0.000 0.0000 1.0000 2.502 2.502
seria B - subskrypcja prywatna 10.06.2003 3.000 0.0000 1.0000 5.502 5.502
seria D - Comsa SA 14.06.2005 1.952 12.3000 1.0000 11.041 11.041 07.03.2008 01.04.2008
seria E - subskrypcja prywatna 14.06.2005 2.581 0.0000 1.0000 13.622 13.622 07.03.2008 01.04.2008
split 1:10 0.000 0.0000 0.1000 130.105 13.011
seria F - subskrypcja publiczna 22.11.2007 30.000 4.0000 0.1000 160.105 16.011 07.03.2008 28.05.2008 06.06.2008
zmiana firmy z Trakcja Polska SA na Trakcja-Tiltra SA 15.06.2011 0.000 0.0000 0.0000 22.06.2011
seria H - subskrypcja prywatna 12.12.2012 185.454 0.0000 0.1000
zmiana firmy z Trakcja-Tiltra SA na Trakcja SA 12.12.2012 0.000 0.0000 0.0000 21.12.2012
renominacja akcji 25.06.1996 0.417 0.0000 2.7700 0.417 1.155
renominacja akcji 17.10.1997 0.417 0.0000 6.0000 0.417 2.502
obniżenie kapitału 26.04.2004 -0.273 0.0000 1.0000 5.229 5.229
seria C - akcjonariusze:Trakcja Polska 23.11.2004 8.318 0.0000 1.0000 13.547 13.547 07.03.2008 01.04.2008
obniżenie kapitału 14.06.2005 -4.457 0.0000 1.0000 9.089 9.089
obniżenie kapitału 16.08.2006 -0.611 0.0000 1.0000 13.011 13.011
połączenie z PRK - 7 SA 29.07.2009 0.000 0.0000 0.0000 01.09.2009
seria G - COMSA SA 19.01.2011 72.000 4.5600 0.1000 232.105 23.211 02.05.2011
konwersja obligacji zamiennych 119.091 0.0000 0.1000 351.196 35.120 28.02.2013
konwersja obligacji zamiennych 60.000 0.0000 0.1000 411.196 41.120 19.03.2013
połączenie z Przedsiębiorstwem Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA 27.11.2013 0.000 0.0000 0.0000
zmiana firmy z Trakcja SA na Trakcja PRKiI SA 27.11.2013 0.000 0.0000 0.0000 19.12.2013
renumeracja akcji: seria A 16.10.2014 0.000 0.8000 0.8000
scalenie akcji 8:1 16.10.2014 0.000 0.0000 0.8000 51.400 41.120 04.11.2014
seria B - subskrypcja prywatna 27.09.2019 10.280 1.7000 0.8000
seria C - subskrypcja prywatna 27.09.2019 25.014 1.7000 0.8000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Aviva OFE 31.12.2016 2 570 000 5.000 2 570 000 5.000
PZU OFE Złota Jesień 31.12.2018 5 732 694 11.150 5 732 694 11.150
Comsa SA 26.06.2018 16 156 193 31.430 16 156 193 31.430
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
29.12.2016 inne Comsa SA 15 843 193 13,28 zł za akcję 28.12.2016
30.10.2009 sprzedaż Dariusz Mańkowski, wiceprezes zarządu 200 000 3,84 zł 28 października 2009