STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

LRQ (LARQ)


Kapitalizacja 22 124 618    
Kapitał akcyjny: 801 616.600    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 8 016 166 Ilość głosów: 11 016 166
5% akcji: 400 808.300 5% głosów: 550 808.300
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria C - przekształcenie sp. z o.o. w SA 25.06.2007 3.000 0.1000 0.1000 5.201 0.520 01.10.2007
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 25.06.2007 0.975 0.1000 0.1000 0.975 0.098 31.03.2008 02.06.2008
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 25.06.2007 1.226 0.1000 0.1000 2.201 0.220 31.03.2008 01.10.2007 02.06.2008
seria E - subskrypcja publiczna 04.10.2007 2.000 10.0000 0.1000 7.285 0.728 31.03.2008 26.05.2008 02.06.2008
seria D - przekształcenie sp. z o.o. w SA 25.06.2007 0.084 0.1000 0.1000 5.285 0.528 01.10.2007 31.10.2011
seria F - oferta menedżerska 31.08.2015 0.375 0.1000 0.1000
zmiana firmy z CAM Media SA na Larq SA 31.08.2015 0.000 0.0000 0.0000 15.10.2015
seria G - oferta menedżerska 31.05.2016 0.300 0.0000 0.1000
seria F - oferta menedżerska 31.08.2015 0.050 0.0000 0.1000 7.335 0.733 07.06.2016 23.09.2016
seria H - subskrypcja prywatna 18.05.2017 0.370 17.0000 0.1000 7.705 0.770 06.06.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.063 0.0000 0.1000 7.768 0.777 13.09.2017
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.225 0.0000 0.1000 7.993 0.799 02.10.2018
realizacja warrantów subskrypcyjnych 0.023 0.0000 0.1000 8.016 0.802 02.07.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 31.12.2018 600 000 7.480 600 000 5.450
Quercus TFI SA 30.06.2018 612 687 7.640 612 687 5.560
Investors TFI SA 03.02.2012 962 322 12.000 962 322 8.740
Harbinger Capital Ltd. 12.12.2016 3 000 000 37.420 6 000 000 54.470
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
11.09.2018 kupno Krzysztof Przybyłowski 1 200 6,64 zł za akcję 10.09.2018
23.07.2018 kupno Krzysztof Przybyłowski 8 015 8,99 zł za akcję 23.07.2018
18.05.2017 sprzedaż Mikołaj Chruszczewski 16 14,05 zł za akcję 27-28.03.2017
18.05.2017 sprzedaż Mikołaj Chruszczewski 60 000 16,50 zł za akcję 16.05.2017
01.12.2015 kupno członek zarządu 6 950 po średniej cenie zakupu 4,90 zł za jedną akcję od dnia 25 listopada 2015 roku do dnia 27 listopada 2015
25.11.2015 kupno członek zarządu 6 050 po średniej cenie zakupu 5,12 zł za jedną akcję 16 listopada 2015 roku
28.11.2013 kupno członek RN 15 000 2 zł 26.11.2013 r.
28.11.2013 sprzedaż insider 15 000 2 zł 26.11.2013 r.
29.05.2013 kupno insider 21 932 3,21 zł 21-22.5.2013 r.
29.05.2013 kupno insider 21 932 3,21 zł 21-22.5.2013 r.