STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

POZ (POZBUD)


Kapitalizacja 51 808 036    
Kapitał akcyjny: 26 774 179.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 26 774 179 Ilość głosów: 30 668 179
5% akcji: 1 338 708.950 5% głosów: 1 533 408.950
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 25.06.2007 3.894 1.0000 1.0000 3.894 3.894 09.07.2007
seria B 26.07.2007 3.409 0.0000 1.0000 7.303 7.303 28.03.2008 05.09.2007 19.09.2008
seria D - subskrypcja publiczna 25.10.2007 5.575 2.4000 1.0000 18.378 18.378 28.03.2008 13.08.2008 19.09.2008
seria C - subskrypcja prywatna 26.07.2007 5.500 0.0000 1.0000 12.803 12.803 28.03.2008 05.09.2007 19.09.2008
seria E - subskrypcja publiczna 30.11.2009 5.000 5.0000 1.0000 23.378 23.378 29.04.2010 19.04.2010 30.04.2010
połączenie z Pozbud Marketing sp. z o.o. 13.12.2012 0.000 0.0000 0.0000 31.12.2012
seria F - subskrypcja prywatna 29.05.2013 1.948 4.0000 1.0000 25.326 25.326 23.10.2013
seria G - subskrypcja prywatna 29.05.2013 1.448 4.0000 1.0000 26.774 26.774 04.12.2013 30.06.2015
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Andrzejak Tadeusz 20.12.2013 2 369 100 8.000 4 316 100 14.000
Andrzejak Roman 25.05.2018 2 573 142 9.610 4 093 916 13.350
NN OFE 31.12.2018 4 453 920 16.630 4 453 920 14.520
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
15.05.2013 kupno EAGLE 2 ANDRZEJAK S.K.A 50 992 3,52 zł 15.5.2013 r.
14.11.2012 kupno członek RN 8 500 3,37 zł 13.11.2012 r.
11.10.2012 sprzedaż prezes zarządu 2 496 100 3,72 zł 9.10.2012 r.
11.10.2012 sprzedaż wiceprezes zarządu 2 508 850 3,72 zł 9.10.2012 r.
18.07.2012 kupno wiceprezes zarządu Roman Andrzejak 4 867 3,38 zł 16.7.2012 r.
16.07.2012 kupno wiceprezes zarządu 7 883 3,11 zł 13.7.2012 r.
30.12.2011 kupno Maciej Mizerka, członek RN 7 500 3,03 zł 30.12.2011 r.
29.08.2011 kupno Roman Andrzejak, wiceprezes zarządu 8 779 3,40 zł 26 sierpnia 2011 r.
26.08.2011 kupno Roman Andrzejak, wiceprezes zarządu 12 210 3,29 zł 24 i 25 sierpnia 2011 r.
24.08.2011 kupno Roman Andrzejak, wiceprezes zarządu 10 536 2,97 - 3,11 zł 23 sierpnia 2011 r.