STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

QRS (QUERCUS)


Kapitalizacja 130 584 221    
Kapitał akcyjny: 5 727 378.100    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 57 273 781 Ilość głosów: 57 273 781
5% akcji: 2 863 689.050 5% głosów: 2 863 689.050
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - akcje założycielskie 21.08.2007 42.700 0.0000 0.1000 42.700 4.270 10.09.2007
seria B 10.01.2008 11.245 0.0000 0.1000 53.945 5.395 24.01.2008
podział akcji serii A i B 30.04.2010 0.000 0.0000 0.1000 08.09.2010 30.03.2011
seria C1 - subskrypcja prywatna 29.06.2010 1.047 0.0000 0.1000 71.047 7.105 28.09.2010 30.03.2011
podział akcji serii B 27.04.2011 0.000 0.0000 0.1000 23.05.2011
podział akcji serii A i B 25.04.2012 0.000 0.0000 0.1000
obniżenie kapitału 03.09.2014 -4.430 0.0000 0.1000 66.617 6.662 17.09.2014
wyodrębnienie akcji serii A4, B6 i B7 03.09.2014 0.000 0.0000 0.1000 17.09.2014
obniżenie kapitału 02.09.2015 -3.226 0.0000 0.1000 63.392 6.339 06.10.2015
seria A5 - subskrypcja prywatna 1.053 0.0000 0.1000 21.10.2016 17.10.2016
seria A6 - subskrypcja prywatna 0.535 0.0000 0.1000 21.10.2016 17.10.2016
obniżenie kapitału 25.10.2016 -3.136 0.0000 0.1000 60.255 6.026 13.12.2016
zmiana oznaczenia akcji: seria A8-A21 27.04.2017 0.000 0.0000 0.1000 12.07.2017
seria C - subskrypcja prywatna 09.05.2008 10.000 0.8000 0.1000 70.000 7.000 09.09.2008 21.07.2008 30.03.2011
seria B1 10.01.2008 6.055 0.0000 0.1000 60.000 6.000 24.01.2008 30.03.2011
obniżenie kapitału 28.09.2017 -2.982 0.0000 0.1000 57.274 5.727 22.11.2017
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
NN OFE 31.12.2018 5 220 659 9.110 5 220 659 9.110
Q1 FIZ 29.05.2013 5 900 000 10.300 5 900 000 10.300
Buczek Sebastian 31.08.2015 10 991 615 19.190 10 991 615 19.190
Głowacki Jakub 11.12.2014 12 722 654 22.210 12 722 654 22.210
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
23.07.2018 sprzedaż Forum 64 FIZ 474 928 3,29 zł za akcję 20.07.2018
20.07.2018 sprzedaż Forum 64 FIZ 474 928 3,29 zł za akcję 20.07.2018
23.05.2018 kupno Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 200 000 3,20 zł za akcję 23.05.2018
11.05.2018 kupno Karolina Paderewska 14 309 3,48 PLN za akcję 2018-05-08
10.05.2018 kupno Q1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 80 000 3,40 zł za akcję 2018-05-10
24.04.2018 kupno Karolina Paderewska 6 559 3,77 PLN za akcję 2018-04-19
24.04.2018 kupno Karolina Paderewska 7 203 3,49 PLN za akcję 2018-04-20
03.07.2017 sprzedaż Jerzy Włodzimierz Cieślik 60 201 9,50 zł 27.06.2017
29.06.2017 kupno/sprzedaż insider Raport bieżący nr 17/2017
02.03.2017 sprzedaż Paweł Cichoń 100 000 6,62 zł za akcję 01.03.2017