STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATR (ATREM)


brak danych

TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
13.05.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 569 905 3,95 zł za akcję 06.05.2019
09.05.2019 sprzedaż członek RN 480 857 3,95 zł za akcję 06.05.2019
09.05.2019 sprzedaż osoba związana z członkiem RN 3 604 838 3,95 zł za akcję 06.05.2019
09.05.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 569 905 3,95 zł za akcję 06.05.2019
30.01.2012 kupno insiderzy 40 700 0,5 zł 10.8.2011 r. nabycie w ramach programu motywacyjnego
31.03.2011 sprzedaż dwóch członków zarządu 390 000 17,60 zł 25 marca 2011 r
24.01.2011 darowizna/nabycie prokurent oraz dwie osoby zobowiązane, mające stały dostęp do informacji poufnych 4 400 0,50 zł w dniu 29 i 30 lipca 2010 roku
03.12.2010 inne członkowie zarządu 34 500 0,50 zł 29 i 30 lipca 2010; objęcie w związku z realizacją programu motywacyjnego
03.12.2010 sprzedaż członkowie zarządu 176 257 17,20 zł 1 grudnia 2010
03.12.2010 sprzedaż członek RN 123 943 17,25 - 17,61 zł 1 grudnia 2010