STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

ATR (ATREM)


Kapitalizacja 18 829 361    
Kapitał akcyjny: 4 615 039.500    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 9 230 079 Ilość głosów: 9 230 079
5% akcji: 461 503.950 5% głosów: 461 503.950
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 17.12.2007 6.026 0.5000 0.5000 6.026 3.013 11.06.2008 03.01.2008 07.01.2009
seria C - subskrypcja publiczna 27.02.2008 2.995 7.6000 0.5000 9.020 4.510 11.06.2008 12.12.2008 07.01.2009
seria B - oferta menedżerska 25.01.2008 0.070 0.0000 0.5000 30.09.2009 30.09.2009
podwyższenie kapitału 0.070 0.0000 0.5000 9.090 4.545 20.11.2009
podwyższenie kapitału 0.070 0.0000 0.5000 9.160 4.580 30.07.2010 15.10.2010
połączenie z DOM-MAR sp. z o.o. 02.03.2011 0.000 0.0000 0.0000 01.04.2011
podwyższenie kapitału 0.070 0.0000 0.5000 9.230 4.615 13.06.2011 10.08.2011
połączenie z Contrast sp. z o.o. 0.000 0.0000 0.0000 01.10.2019
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Quercus TFI SA 10.05.2019 502 688 5.450 502 688 5.450
Śniatała Konrad 07.05.2019 513 000 5.560 513 000 5.560
NN OFE 31.12.2018 826 972 8.960 826 972 8.960
Grupa Kapitałowa Immobile SA 09.05.2019 6 091 852 66.000 6 091 852 66.000
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
13.05.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 569 905 3,95 zł za akcję 06.05.2019
09.05.2019 sprzedaż członek RN 480 857 3,95 zł za akcję 06.05.2019
09.05.2019 sprzedaż osoba związana z członkiem RN 3 604 838 3,95 zł za akcję 06.05.2019
09.05.2019 sprzedaż wiceprezes zarządu 569 905 3,95 zł za akcję 06.05.2019
30.01.2012 kupno insiderzy 40 700 0,5 zł 10.8.2011 r. nabycie w ramach programu motywacyjnego
31.03.2011 sprzedaż dwóch członków zarządu 390 000 17,60 zł 25 marca 2011 r
24.01.2011 darowizna/nabycie prokurent oraz dwie osoby zobowiązane, mające stały dostęp do informacji poufnych 4 400 0,50 zł w dniu 29 i 30 lipca 2010 roku
03.12.2010 inne członkowie zarządu 34 500 0,50 zł 29 i 30 lipca 2010; objęcie w związku z realizacją programu motywacyjnego
03.12.2010 sprzedaż członkowie zarządu 176 257 17,20 zł 1 grudnia 2010
03.12.2010 sprzedaż członek RN 123 943 17,25 - 17,61 zł 1 grudnia 2010