STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
DM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

VOT (VOTUM)


Kapitalizacja 135 600 000    
Kapitał akcyjny: 1 200 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 12 000 000 Ilość głosów: 12 000 000
5% akcji: 600 000.000 5% głosów: 600 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
podwyższenie kapitału 0.000 0.0000 2.0000 0.500 1.000 06.07.2009
split 1:20 08.10.2009 0.000 0.0000 0.1000 10.000 1.000 18.12.2009
seria A - akcje założycielskie 08.09.2005 0.500 0.0000 1.0000 0.500 0.500
seria B - subskrypcja publiczna 14.05.2010 2.000 0.0000 0.1000 12.000 1.200 28.12.2010
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
Copernicus Capital TFI SA 22.02.2018 671 654 5.600 671 654 5.600
Quercus TFI SA 12.07.2019 1 174 277 9.790 1 174 277 9.790
Dadełło Andrzej 30.11.2018 6 733 000 56.110 6 733 000 56.110
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
06.09.2019 kupno prezes zarządu 935 11,35-11,50 zł za akcję 2019-09-06
08.07.2019 kupno osoba związana z prezesem zarządu 500 9,28 zł za akcję 05.07.2019
05.07.2019 kupno prezes zarządu 20 000 9 zł za akcję 2019-07-05
27.05.2019 kupno wiceprezes zarządu 3 601 7,8-8,58 zł za akcję 24.05.2019
24.05.2019 kupno prezes zarządu 10 000 8,48-8,58 zł za akcję 24.05.2019
24.05.2019 kupno osoba związana z prezesem zarządu 3 400 8,58 zł za akcję 2019-05-24
27.03.2019 kupno insider 10 000 6,70 zł za akcję 26.03.2019
27.03.2019 kupno podmiot związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 3 264 6,79 zł za akcję 26.03.2019
26.03.2019 kupno podmiot blisko związany z osobami pełniącymi ob. zarządcze 5 000 6,79 zł za akcję 25.03.2019
26.03.2019 kupno insider 2 514 6,68-6,70 zł za akcję 25.03.2019