STRONA GŁÓWNA         
BM PEKAO         
BM PEKAO (DAWNIEJ CDM PEKAO S.A.)         
ANALIZY PEKAO         
BANK PEKAO SA         
Bank Pekao

HUB (HUBSTYLE)


Kapitalizacja 12 480 000    
Kapitał akcyjny: 3 200 000.000    
Akcje dopuszczone:
Ilość akcji: 32 000 000 Ilość głosów: 32 000 000
5% akcji: 1 600 000.000 5% głosów: 1 600 000.000
EMISJE
Uchwała WZA Data WZA Wielkość emisji
[mln]
Cena
(w zł)
Liczba akcji
[mln]
Kapitał akcyjny
[mln zł]
Decyzja KDPW Data rejestracji Giełda
emis. nomin.
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 11.10.2010 5.764 0.1000 0.1000 5.764 0.576 10.11.2010
seria B - subskrypcja prywatna 14.01.2011 0.100 4.0000 0.1000 5.864 0.586 28.05.2011
seria C - subskrypcja publiczna 15.06.2011 1.700 12.0000 0.1000 7.564 0.756 20.03.2012
obniżenie kapitału 31.03.2014 -0.082 0.0000 0.1000
zmiana firmy z Grupa Nokaut SA na HubStyle SA 24.04.2015 0.000 0.0000 0.0000 23.06.2015
seria D - Wojciech Czernecki, Duratonic Investments Ltd. 24.04.2015 8.549 1.2400 0.1000 16.032 1.603 23.06.2015
seria F - oferta menedżerska 29.09.2015 1.500 1.0000 0.1000
seria E - Rafał Brzoska, Maciej Filipkowski, Krzysztof Kołpa, Adam Sawicki, KAN Investments sp. z o.o. 29.09.2015 2.418 1.6500 0.1000 18.449 1.845 24.11.2015
seria G - subskrypcja prywatna 22.09.2017 2.000 0.9000 0.1000 20.449 2.045
seria H - subskrypcja prywatna 13.02.2018 5.551 0.3800 0.1000 26.000 2.600 12.09.2018
seria I - subskrypcja prywatna 28.08.2018 6.000 0.5000 0.1000 32.000 3.200 19.02.2019
seria J - subskrypcja prywatna 26.09.2019 9.500 0.4000 0.1000
AKCJONARIUSZE
  Data Ilość akcji % akcji Ilość głosów % głosów
HubStyle SA 23.12.2013 815 001 2.550 81 500 0.260
Urban Dawid 18.05.2019 6 578 882 20.560 6 578 882 20.610
Elmodare Finance Ltd. 18.05.2019 8 000 000 25.000 8 000 000 25.060
Czernecki, Wojciech Robert 30.11.2018 9 308 276 29.090 9 308 276 29.160
TRANSAKCJE OSÓB POWIĄZANYCH - INSIDER
Data Rodzaj Kto Ile akcji Cena Uwagi
30.11.2018 kupno Wojciech Czernecki 100 000 0,50 zł za akcję 30.11.2018
23.10.2018 sprzedaż Wojciech Czernecki 30 000 0,553 PLN za akcję 2018-02-13
23.10.2018 kupno Wojciech Czernecki 160 000 0,50 zł za akcję 22.10.2018
04.06.2018 sprzedaż Kamil Gaworecki 56 260 0,49 (średnia cena) PLN 2018.02.26, 2018.02.27
04.06.2018 inne insider Raport bieżący nr 23/2018
12.01.2018 sprzedaż Kamil Gaworecki 5 276 0,61 (średnia cena) PLN 2018.01.10
11.01.2018 sprzedaż Kamil Gaworecki 73 923 0,75 (średnia cena) PLN 2018.01.09
11.01.2018 sprzedaż Kamil Gaworecki 32 062 0,68 (średnia cena) PLN 2018.01.08
29.11.2017 sprzedaż Wojciech Czernecki 140 000 0,10 zł 29.11.2017
11.10.2017 inne insider 555 000 0,90 zł 06.10.2017